29. oktoober 2003 kell 22:00

Konkurentsiamet uurib joogitootjate juhtumit

Koondumiste kontrollimine konkurentsiameti poolt tuleneb ühest konkurentsiseaduse eesmärgist: hoida ära konkurentsi kahjustamist. Konkurents kahjustub, kui üks ettevõtja muutub sel määral turgu valitsevaks või tema turgu valitsev seisund tugevneb niivõrd, et ta võib vabalt tegutseda kaubaturul konkurentide või klientide (müüjad/ostjad) käitumist arvestamata. Näiteks tõsta ettevõtte kasumlikkust, piirates oma tootmist ja jättes hinnad muutmata või tõsta hindu ebamõistlikul määral võrreldes tingimustega, mis oleksid siis, kui valdkonnas toimiks vaba konkurents. Lähtuvalt eeltoodust vaatleb konkurentsiamet koondumiste puhul, kui tegemist on kaubaturgu mõjutava koondumisega (koonduvatest ettevõtjatest vähemalt kaks tegutsevad ühel kaubaturul Eestis), kõigi kaubaturul tegutsevate ja potentsiaalselt tegutseda võivate ettevõtjate võimalusi. Seejuures tuleb arvesse võtta näiteks järgmisi asjaolusid:

- Kui ainult ühel ettevõtjal on kaubaturul väga suur osa, on tema turuosa suurenemine ilmselt ohtlik konkurentsile.

- Kui kaubaturul on kaks või kolm suurema turuosaga ettevõtjat, ei anna ühe mõningane tugevnemine talle oluliselt turujõudu juurde.

- Kui turule sisenemine on kerge (väheste kuludega on võimalik sama toodet tootma hakata), tuleb arvestada potentsiaalsete turule tulijatega, kellega peab oma äritegevuses arvestama ka turgu valitsev ettevõtja.

- Kui ettevõtja positsioon kaubaturul on tugevam tänu tegutsemisega külgnevatel või vertikaalselt seotud kaubaturgudel, võib ta ka väiksema turuosa puhul osutuda turgu valitsevaks.

AS A. Le Coqi ja OÜ Finelin koondumisel tekib uuenenud ettevõtja turuosa suurenemine ainult long drink?i ja siidri kaubaturgudel. Nende ja külgnevate kaubaturgude struktuuri ja nendele sisenemise võimalusi konkurentsiamet veel analüüsib ja pole veel otsust tehtud.

Euroopa Liidus näitab koondumiste kontrollimine, et koondumisi keelatakse ainult paaril protsendil juhtumitest ja lisatingimusi seatakse koondumisele 7-8 protsendil juhtudest. Tavaliselt ei esita ettevõtjad taotlusi sellisteks koondumisteks, mida seadusega pole kuidagi võimalik lubada. Seega kaitseb konkurentsi kaubaturgudel juba koondumiste kontrollimise sätete olemasolu seaduses.

Meil on koondumisi kontrollitud 2001. aastast ja paaril juhul on konkurentsiamet alustanud koondumise taotluse täiendavat menetlemist. Tänaseni oleme taotletud koondumised teostada lubanud. Üks lubav otsus on vaidlustatud kohtus. 2003. aastal on esitatud 31 koondumiseks loa saamise taotlust, millest viie menetlemine pole veel lõpetatud.

Autor: Aini Proos

Hetkel kuum