Jaana Pikalev • 8. november 2010 kell 21:00

Logistika aastakonverents keskendub tarneahela juhtimisele

Konverents toimub ühepäevase intensiivse tarneahelate juhtimise alase teadlikkuse saalikoolitusena, mis on suunatud organisatsioonide tipp- ja keskastme juhtidele. Eesmärk on ajakohastada osalejate tarneahelate ning protsessijuhtimise teadmisi ja tehnilisi oskusi. Logistika aastakonverents 2010 on ainus võimalus osalemiseks sellel intensiivkursusel avaliku koolituse vormis.

Organisatsioonis tootlikkuse ja efektiivsuse kasvu saavutamiseks on eelkõige oluline kogu juhtivpersonali tarneahelate juhtimisalaste teadmiste taseme ühtlustamine. Seetõttu on koolitusprogramm arendatud eelkõige sisekoolitusena. Programmi läbimisel omandatakse teadmised tarneahelate juhtimise olemusest, alustest ning seostest strateegilise juhtimisega. Saalikoolituse viib läbi Sensei juhataja Illimar Paul.

Küsimustele vastab Illimar Paul.

Mis on tarneahelate juhtimine?

Tarneahelate juhtimise (SCM - Supply Chain Management) paradigma on arenenud välja strateegilise ostu-, tootmis-, logistika- ja finantsjuhtimise, samuti müügi- ning klienditeeninduse omavahelise integreerumise tulemusena. Seda mitte ainult ühe ettevõtte sees, vaid tarneahelas osalevate ettevõtete üleselt.

Tarneahelate juhtimine on protsessijuhtimine selle ehedaimal kujul, mis eeldab loobumist funktsioonipõhisest organisatsioonistruktuurist ning kõikide tarneahela osapoolte ühist keskendumist lõppkliendi nõudluse võimalikult kvaliteetsele rahuldamisele minimaalsete kogukuludega.

Tarneahelate juhtimise professionaalsuse tasemest ja valitud strateegiast sõltub ettevõtte konkurentsivõime, paindlikkus, teenitav kasum, jätkusuutlikkus ja firma väärtus. Tarneahelate juhtimine keskendub kogu tarneahela, ostutegevuse, tootmise, tarnete ja tagastuste planeerimisele ning täideviimise juhtimisele.

Iga strateegiline juhtimisotsus omab otsest mõju tarneahelate juhtimisele, nagu ka iga muudatus tarneahelais avaldub organisatsiooni sooritusnäitudes. Enamik ettevõtte kuludest on seotud tema tarneahelatega.

Milleks õppida tarneahelate juhtimist?

EASi tööstusettevõtte tehnoloogiainvesteeringute programmi raames külastasid 2008. aasta lõpus ja 2009. aasta esimesel poolel 140 Eesti tööstusettevõtet Suurbritannia tootmisoperatsioonide eksperdid rahvusvahelisest konsultatsioonifirmast Assystem. Eesti tööstusettevõtete tugevusi ja arenguvajadusi kaardistades tõdesid nad, et enim pärsib meie ettevõtete konkurentsivõimet puudulik tarneahelate juhtimine, mis väljendub eelkõige juhuslikus tootmiskorralduses ja planeerimises, samuti väheses koostöös teiste osapooltega.

Üks põhjus on asjaolu, et senini pole mitte ühegi Eesti õppeasutuse programmis tarneahelate juhtimist. Ettevõtte koolituskava koostamisel ja juhtide koolitusvajaduste määratlemisel on mõistlik lähtuda kaalutud olulisuse printsiibist. Suurimat tähelepanu tasub pöörata nende valdkondade arendamisele, mille sooritusest sõltub enim firma käekäik.

Hetkel kuum