Silvia Kruusmaa • 9. detsember 2010 kell 9:27

Sõbralik kokkulepe lõpetas 9 aastat kestnud kohtusaaga

Valitsus otsustas toetada sõbraliku kokkuleppe sõlmimist Eesti riigi vastu Euroopa Inimõiguste Kohtule kaebuse esitanud inimesega.

Kaebaja leiab, et tema õigusi on rikutud sellega, et 2001. aasta maikuus tema poolt esitatud hagi alusel alustatud tsiviilkohtumenetlus ei ole siiani lõppenud, teatas valitsus.

Arvestades väljakujunenud kohtupraktikat, on Euroopa Inimõiguste Kohus teinud valitsusele ettepaneku sõlmida kaebajaga sõbralik kokkulepe. Kokkuleppe sõlmimine lõpetab kaebaja kohtuasja lõplikult.

Hetkel kuum