16. detsember 2012 kell 21:00

Piraatlus kolib andmetega pilvetehnoloogiatesse

Varem tähendas piraatlus eelkõige internetist alla laetud tarkvara ebaseadusliku piraatkoopia paigaldamist oma arvutisse.

Uute tehnoloogiate, näiteks pilvelahenduste tulekuga on piraatlus aga kuju ja iseloomu muutnud. Ohud ettevõtjale on siiski jäänud samaks.

Reeglid paika. Ettevõtte andmete turvalisuse seisukohast on tegu äärmiselt riskantse tegevusega. Pilvepiraatluse korral ei ole ettevõttel sama hästi võimalik saada ülevaadet, kes millisele informatsioonile ligi pääseb – kasutajakontode jagamine muudab keeruliseks hilisema andmetele ligipääsu tuvastamise ja võimaliku andmete lekke korral on seetõttu keeruline ka süüdlast välja selgitada.

Lõplik vastutus jääb sellisel juhul oma kontot jaganud tööandjale ja töötajale, mistõttu tasuks igal ettevõttel enda õigusliku kaitse huvides läbi mõelda, millised on pilvetehnoloogia kasutamise reeglid ettevõttes.

Kuigi enamik pilvetehnoloogia pakkujaid annab teenuse tõrke puhul ettevõttele rahalise garantii tekitatud kahju korvamiseks, võib pilvetehnoloogia kasutajalepingu rikkumine piraatluse kaudu võtta ettevõttelt ära õiguse sellist nõuet esitada. Seega pole ettevõttel mõtet endale häda kaela tõmmata.

Pilvepiraatlus on suuremaks probleemiks just arenevates riikides. Kui arenenud riikides kasutab neid teenuseid ebaseaduslikult 30% ettevõtetest, siis arenevates riikides koguni 45%. Euroopas on teadlikkus pilvetehnoloogia võimaluste ja riskide kohta üldiselt madalam – kuid seaduse mittetundmine ei vabasta vastutusest.

Seetõttu peab iga ettevõte hoolsalt jälgima, kuidas tema töötajad neile kättesaadavaks tehtud infotehnoloogilisi vahendeid kasutavad.

Piraatlus pidurdab. ELi pilvetehnoloogia uuring väidab, et 2020. aastaks võimaldab pilvetehnoloogiate kasutuselevõtt suurendada ELi SKPd rohkem kui 957 miljoni euro võrra ning tekitada juurde 3,8 miljonit töökohta. Sellised numbrid eeldavad siiski, et pilvetehnoloogiateenuse pakkujad suudavad ausalt teenitud tulu abil tegevust laiendada ja pakkuda välja kvaliteetsemaid lahendusi.

Piraatlus tõmbab aga arengule endiselt tugevalt pidurit. Ettevõtete juhid peavad läbi mõtlema, kuidas kõige paremini pilvepiraatlust oma ettevõttes vältida.

Hetkel kuum