17. oktoober 2013 kell 21:00

Kohustuste andmebaas ei tee laene odavamaks

Kohustuste ja sissetulekute andmebaas ei tee pangalaene odavamaks. See võib hoopis käivitada agressiivse müügitöö ja inimeste makseraskusi vähendamise asemel suurendada.

Väidetavalt alandaks nn positiivne laenuregister ehk isikute kohustuste (võetud ja käendatud laenud, liisingud, krediitkaardikasutus jne) ja tulude koondamine kesksesse andmekogusse laenuintresse. Sama väidet on üritatud kasutada mitmes riigis. Prantsuse andmekaitseasutus uuris asja põhjalikult. Ilmnes, et praktika ei kinnita väite tõesust. Kui kuskil on suudetud tuvastada sel põhjusel laenude odavnemist, palun sellest lahkesti teada anda!

Muu eesmärk. Algselt laenuotsuste tegemiseks vajalikku infot võidakse kasutada muul eesmärgil. Eeskätt inimeste põhjalikumaks profileerimiseks ja agressiivsemaks müügitööks, ka väljaspool laenuturgu. Seega ei saa olla kindel, kas pakutud algatus inimeste makseraskuste vähendamise asemel neid hoopis ei suurenda.

Kohustuste andmebaas võib küll aidata teha õigemaid laenuotsuseid ja kaitsta inimesi rumalate laenude eest, ent siin on omad riskid.

Panku seob pangasaladuse nõue, seepärast võivad nad inimeste krediidiajalugu omavahel praegugi vahetada. Kui aga need andmed avada laiemale kasutajaskonnale, on see tõsine lekke- ja privaatsusrisk. Teiseks on eraisik sageli kas töö otsimisel või suurettevõttelt teenuse taotlemisel nõrgemas positsioonis. Teda võidakse lihtsalt sundida oma andmeid avaldama neile, kellel selleks muidu õigust ei oleks.

Põhjalikum info võib tõesti aidata kreeditoril vältida üle jõu kandva laenu väljastamist. Ma ei ole aga kindel, kas see kiirlaenukontorite puhul alati kehtib. Saades võimaluse kiigata rohkem inimeste rahakotti, võivad nad hoopis veelgi agressiivsemaid pakkumisi teha.

Naabrite olukord. Kuna väidetavalt olevat Läti ja Leedu hiljuti valinud sama tee, helistasin oma Balti kolleegidele. Osutus, et Leedus on kõik nii nagu meil. Lätis on keskpanga juures eraisikute kohustuste andmebaas, ent võimalus selle kaudu inimeste sissetulekuteni pääseda ajas kolleegi naerma. Laenu taotleja võib esitada maksuameti tõendi tulude kohta ehk siis taas on kõik nagu meilgi.

Hetkel kuum