Indrek Kald • 14. november 2013 kell 4:41

Eesti ratifitseerib maksulepingud Tai ja Bahreiniga

Tänase valitsuse istungi päevakorras on Eesti ja Tai ning Eesti ja Bahreini vahel sõlmitud topeltmaksustamise vältimise lepingute ratifitseerimise eelnõud.

Lepingule Taiga kirjutasid alla Eesti välisminister Urmas Paet ja Tai välisminister Surapong Tovichakchaikul 25. septembril 2012 New Yorgis. Lepingu Bahreiniga allkirjastasid mõlema riigi rahandusministrid Jürgen Ligi ja Ahmed Bin Mohammed Al-Khalifa mullu 12. oktoobril Tokyos.

Topeltmaksustamise vältimise lepingute eesmärk on soodustada investeeringuid, tagada isikute võrdne kohtlemine ning kõrvaldada topeltmaksustamine, mis võib tekkida kahe riigi seaduste koosmõju tulemusena.

Leping jagab eri tululiikide nagu näiteks palgatulu, ärikasum, kinnisvaratulu, intressitulu, dividenditulu jne maksustamisõiguse kas selle riigi kasuks, kus isik on resident, või selle riigi kasuks, kus asub tuluallikas, või nende mõlema vahel – osa tulu ühele, osa teisele riigile.

Uued lepingud ei too Eestile kaasa otseseid varalisi kohustusi, kuid topeltmaksustamise vältimise kaudu võib Eestile varalisi kohustusi siiski tekkida – lepingu jõustumisel tuleb Eestil lepingus sätestatud juhtudel loobuda teatud tulu liikide maksustamisest.

Samas peab arvestama ka sellega, et lepingus ettenähtud juhtudel loobuvad Tai ja Bahrein omakorda Eesti residentide teatud tulu liikide maksustamisest Eesti kasuks. Eeltoodust tulenevalt ei ole kulude ega tulude suurust võimalik ette hinnata.

Lepingud jõustuvad pärast vajalike nõuete täitmisest vastastikust teatamist ja selle sätteid rakendatakse alates selle jõustumisele järgneva aasta 1. jaanuarist või teatavatel juhtudel hiljem algavast majandusaastast.

Eesti on sõlminud topeltmaksustamise vältimise lepingu enam kui 50 riigiga, viimati jõustus leping Küprosega. Lepingute koostamisel võetakse aluseks OECD mudelleping, mida muudetakse konkreetsete riikide maksusüsteemi arvestades.

Hetkel kuum