4. detsember 2013 kell 21:00

Edukas Eesti peab minema üle demokraatiale 2.0

Eesti tulevase edu nimel on kätte jõudnud aeg meie demokraatia ajakohastada 2500 aasta võrra. Kõik tehnoloogilised eeldused selleks on olemas, vaja on vaid tahet.

Demokraatia algusaegadel ei olnud internetti ega kiiret transporti. Toona oli vältimatu, et rahvaesindajate valimised toimusid perioodiliselt, sest ühiskonna kui terviku sisend valitsemisse polnud reaalajas võimalik. Nüüdne tehnoloogia võimaldab nii ülikiiret info­vahetust kui ka suurte andmehulkade töötlust, mis teeb võimalikuks silmapilkse tagasi­side ühiskonna juhtimisse.

Rahulolematu ühiskond. Samas arvestab ühiskonna juhtimise mudel endiselt sisendina kodanike poolt vaid valimistega teatud arvu aastate tagant. Tulemuseks on rahulolematu ühiskond, kus valitud ei ole kohustatud arvestama valijate arvamusega kuni järgmiste valimisteni. Maailmas üha tugevamalt kanda kinnitav suundumus demokraatia 2.0 võimaldab kõigil kodanikel panustada ühiskonna juhtimisse ja otsuste tegemistesse igal ajahetkel. Kõik arutluse all olevad teemad on alati avatud kogu üldsusele ning iga ühiskonna liige võib igas küsimuses oma sisendit ja tagasisidet anda. Samuti endale igal ajahetkel esindajaid ja ametnikke valida ning neid vajadusel tagasi kutsuda.

Seaduse järgi on igal ­Eesti kodanikul hääleõigus. Olemas on elektroonilised isikutuvastamisvõimalused ja e-hääletamise kanalid. Ühiskonna juhtimise kaasajastamiseks on vaja veel vaid võimaldada iga kodaniku sisendi ja tagasiside andmine ning hääleõiguse kasutamine igal ajahetkel. Samuti tuleb luua võimalus, et mis tahes küsimuses saab inimene endale esindaja määrata või teda tagasi kutsuda. See kõik on tehniliselt meie e-riigi jaoks käkitegu.

Tegelik stabiilsus. Peamine vastuargument avatud demokraatiale 2.0 on see, et riigivalitsemine ei ole stabiilne, kui esindajaid saab igal ajahetkel tagasi kutsuda. Tegelikult ei ole riigivalitsemine stabiilne, kui  otsuste tegemine ei ole kooskõlas üldsuse tahte või moraalinormidega.

Esindajad, kes kuulavad oma valijaid ning arvestavad nende sisendiga tarkade ja õiglaste otsuste tegemisel, jäävad aastaiks valituks. Samas esindajad, kes leiavad, et nende kohustused ühiskonna ees piirduvad vaid ühekordse reklaamiga bussipeatustes, vahetataks operatiivselt välja. Pärast suhteliselt lühiajalist paikaloksumise perioodi jääks sõelale tark, õiglane ja moraalne valitsus ning jätkaks sealt edasi stabiilselt.

Artikkel ilmub Tallinna Kaubamaja, Danske Banki, EMT, Raidla Lejins & Norcousi, Saku Õlletehase, Tallinna Vee ja Äripäeva arvamuskonkursi “Edukas Eesti” raames.

Hetkel kuum