Alyona Stadnik • 12. detsember 2013 kell 15:26

Savisaar: teede remondiks 25 miljonit eurot

 Tallinna linnapea Edgar Savisaar ütles linna eelarvet kommenteerides, et kindlasti on kõik nõus sellega, et Tallinna teede ja tänavate seisundi tagamine on jätkuvalt oluline valdkond.

"Järgmiseks aastaks oleme teede ja tänavate valdkonnas investeeringuteks ja jooksvaks remondiks puhtalt linnaeelarve vahenditest kavandatud kokku 25 miljonit eurot, mis on 9 mln eurot enam kui käesoleval aastal," märkis Savisaar. "Eks kritiseerijad võivad ju väita, et vajadused teede remonttöödeks on ehk suuremad kui hetkel meie võimalused."

Savisaar tuletas meelde, et keerulistel aastatel, so 2009-2012 suutis linn teerajatiste jooksvasse korrashoidu panustada vaid napilt 4-5 miljonit eurot aastas. "Järgmiseks aastaks on neid vahendeid planeeritud aga sellest kaks korda rohkem," sõnas ta.

Järgmise aasta linnaeelarve tulude ja kulude kogumahuks on kavandatud 501,3 miljonit eurot, mis on 2013. aasta eelarvega võrreldes 3% enam ja seda vaatamata välisrahastuse osakaalu olulisele vähenemisele eelarves. Välisrahastus kahaneb seoses Euroopa Liidu rahastamisperioodi vahetumisest tekkiva pausiga – vastavad juhendmaterjalid ja toetuste saamise tingimused on riigitasandil alles ettevalmistamisel ning linn ei ole saanud uuteks projektideks vahendeid taotlema hakata.

Hetkel kuum