Euroopa Parlamendi saadikud nõuavad Aseri pesumasina uurimist

Euroopa Parlamendi saadikud mõistsid karmilt hukka Aserbaidžaani ja muude kolmandate riikide autokraatlike režiimide katsed mõjutada ebaseaduslike vahenditega Euroopa otsustajaid.  Foto: Scanpix/Reuters
Piret Reiljan • 14. september 2017 kell 10:49

Euroopa Parlamendi saadikud hääletasid eile resolutsiooni poolt, milles nõuavad OCCRP ja mitmete Euroopa väljaannete, sh Äripäeva, paljastatud Aserbaidžaani pesumasina uurimist.

Saadikud mõistsid kolmapäeval häältega 578 poolt, 19 vastu ja 68 erapooletut vastu võetud resolutsioonis karmilt hukka Aserbaidžaani ja muude kolmandate riikide autokraatlike režiimide katsed mõjutada ebaseaduslike vahenditega Euroopa otsustajaid. Euroopa Parlament peab läbi viima põhjaliku uurimise ja kasutusele võtma jõulised meetmed, et korruptsioon välja juurida, lisatakse resolutsioonis.

Ka Euroopa Nõukogu sõdib Aserbaidžaaniga

The Guardian vahendab, et paralleelselt Euroopa Parlamendi saadikute nõudmistega on Euroopa Nõukogu juht Thorbjørn Jagland astumas Aserbaižaani vastu pretsedendituid juriidilisi samme, kuna Aserbaidžaan keeldub vaatamata Euroopa Inimõiguste Kohtu otsusele vabastamast poliitilist vangi. Euroopa Nõukogu ei ole küll Euroopa Liidu osa, kuid Jaglandi samm näitab, et poliitiline tagakiusamine ja korruptsioon Aserbaidžaanis on Euroopa institutsioonides teravalt tõstatunud teemad.

lisama kolmandate riikidega sõlmitavatesse lepingutesse lisaks inimõigusi käsitlevatele klauslitele ka korruptsioonivastane klausel, mis peaks nõudma kontrollimist, nõustamist ja viimase võimalusena sanktsioonide kehtestamist või kõnealuste lepingute peatamist juhul, kui esineb tõsine ja/või süsteemne korruptsioon, mis põhjustab raskeid inimõiguste rikkumisi;

teostama pidevat järelevalvet ELi rahastatavate projektide üle, koostöös kohalike korruptsioonivastase võitlusega tegelevate ametitega;

toetama ja kaitsma sõltumatuid meedia- ja kodanikuühiskonnaorganisatsioone ja nn vilepuhujaid, kes paljastavad korruptsioonijuhtumeid;

esitama ELi Nõukogus vastu võtmiseks nimekirja nn Magnitski sanktsioonide kohta 32 Venemaa riigiametniku vastu, kes vastutavad Sergei Magnitski surma eest ning kehtestama nende ametnike vastu sihipärased sanktsioonid.

Jagland soovib kasutada Euroopa Nõukogu konventsiooni artiklit 46.4, mis võib lõpuks viia Aserbaidžaani väljaarvamiseni inimõigustega tegelevast Euroopa Nõukogust. Sellist kõige radikaalsemat meedet pole Euroopa Nõukogu 68aastases ajaloos kunagi kasutatud ja see nõuaks Euroopa välisministrite sekkumist, millele järgneks kohtulik hinnang.

Mis puudutab Euroopa Parlamendi resolutsiooni Aserbaidžaani pesumasina uurimiseks, siis The Guardian nendib, et seda, kas uurimisest ka reaalselt asja saab, näitab aeg. On positiivseid näiteid nagu Lux Leaksi või Panama Paberite skandaalidele järgnenud uurimised, kuid on ka selliseid uurimise üleskutseid, mis pole kuhugi jõudnud. Samas nendib The Guardian, et uurimise käimalükkamise läbikukkumine kahjustaks Euroopa Parlamenti, kes niigi on hädas enese välispoliitilise kuuldavaks tegemisega, omades piiratud võimu.

Üleskutse nn Magnitski nimekirja vastuvõtmiseks

Lisaks Aserbaidžaani pesumasina uurimisele kutsub resolutsioon üles nn Magnitski nimekirja vastuvõtmisele. See tähendaks sanktsioone 32 Venemaa riigiametniku vastu, kes vastutavad Venemaa vilepuhuja Sergei Magnitski surma eest.

Korruptsioon on "üks kõige vähem tähelepanu saanud inimõiguste rikkumiste põhjuseid" ja Euroopa Liit peaks edendama rahvusvahelist koostööd, et sellega võidelda, ütlevad saadikud.

Raportöör Petras Auštrevičius kommenteeris Euroopa Parlamendi pressietates resolutsiooni kohta, et Lux Leaks, Panama Leaks, nn Venemaa ja Aserbaidžaani pesumasina juhtumid näitavad selgelt, et korruptsioon levib üle piiride ja sellel on dramaatiline mõju poliitilistele otsustele. "Selles resolutsioonis kutsume üles kasutama kõrgeimaid eetika- ja läbipaistvusstandardeid rahvusvahelistes ja riiklikes organisatsioonides ja looma õigusliku raamistiku ELis, et takistada igasugust korruptsiooni ja pettust," märkis Auštrevičius.

Hetkel kuum