Omavoli maksis piimatöösturile kätte

05. veebruar 2016, 07:00

leping Lepingupunktidest mitte kinni pidamine läks Estoverile maksma 216 000 eurot.
Foto: Raul Mee

Läinud nädalal saabus piimatootjate seas pingsalt oodatud kohtuotsus, millest kannustatuna võivad suurtööstuste vastu kohtusse minna kümned Eesti piimatootjad.

Tartu maakohtus 25. jaanuaril langetatud ja pikisilmi oodatud otsusega peab tuntud piimatööstus Estover tasuma ligi 216 000 euro suuruse võla ja vähemalt 1700 eurot intressi piimatootjale Melmilk tehingute eest, mida Estover ei teinud lepingutingimuste järgi. Määravaks sai see, et osapooled eirasid endile seatud lepingutingimusi.

Konflikti juured viivad 2013. aastasse, kui Tartumaal Mäksal ligi 500 lehma pidav Melmilk sõlmis aasta viimastel päevadel piima müügilepingu Estoveri Piimatööstusega. Melmilk pidi hakkama tööstusele piima koguma ja selle eest pidi Estover tasuma lepingu järgi kuist Euroopa Liidu keskmist toorpiima kokkuostuhinda (tuntud ka kui EU28 hind ehk piima hind 100 kg kohta liikmesriigis – toim).

Kommentaar
 • Viga oli seltskonnas, mitte lepingus
  Estoveri Piimatööstuse juhatuse liige Ago Teder
 • Oleme edaspidi lepingutega hoolikamad, aga see oli ka täielik erijuhus, sest ega sellise käekirjaga tegelasi väga palju ole. Olime (Melmilkiga koostööd alustades - toim) sundolukorras, sõlmisime lepingu siis, kui paar kuud varem oli lahkunud meie hulgast Jõgevamaa põllumajandustootjate liidu juht Urmas Ingver, mistõttu jooksis suur osa Jõgeva tootjate liidust laiali, sealhulgas ka osa neist, kes meile piima müüsid. Väga lühikese ajaga tuli leida tegevuse jätmiseks uus piimatootja ja õnnetuseks sattusimegi Melmilki otsa.

Euroopa standardhind oli 2014. aastal uus asi, seni olid tööstused maksnud piima eest individuaalsete hinnakokkulepete alusel, näiteks Eesti turul valitsenud keskmist hinda. Nüüd pidi toimuma ühtlustamine Euroopa hindadega.

Milline kokkulepe jääb peale?

Arusaamatused tekkisid juba mõni kuu hiljem, kui Estover ei suutnud aprillis pidada kinni lepingus määratud kokkuostuhinnast ning hakkas ühepoolselt piimahinda vähendama, sõlmimata selleks müüjaga kokkulepet. Kokkuostja eitas kohtus, et oleks sellise teate tootjale edastanud.

Melmilk osundas kohtus, et selleteemalist arutelu ei saa pidada kokkuleppeks, sest sõlmitud lepingu järgi said kõik kokkulepped olla ainult kirjalikud. Samas märkis kohus, et ka Melmilk pole süüst puhas ja tagantjärele pole võimalik tuvastada, kummal poolel on rohkem õigust teist lepingutingimuste rikkumises süüdistada.

Aren Põder Melmilki üks omanik Aren Põder süüdistab Estoveri mitte suutmatuses, vaid...
Foto: Andres Haabu
Kommentaar
 • Nad mitte ei suutnud, vaid ei soovinud ausalt maksta
  Aren Põder, Melmilki üks omanikke 
 • Ka teised piimatootjad samamoodi mitte ei suutnud, vaid ei soovinud sel ajal lepingujärgset hinda maksta. Tagantjärele vaadates polnud neil mingit vajadust vähem maksta. Algul püüdsid nad rääkida, et tegemist on force majeure’iga, mida see ilmselgelt ei olnud. Nad said aru, et maailmaturu hinnad langesid, kuid olukord polnud absoluutselt nii halb, selgelt reageeriti üle ja unustati oma lubadused.
 • Estover hakkas end kevadel kokku lepitud Euroopa Liidu keskmisest hinnast välja keerutama, väites, et nad ei tule omadega välja. Nad ütlesid hinnangu, kui palju nad on suutelised maksma. Vene embargo algas alles 8. augustil, piima hinda vähendati poole kuu pealt. Just siis võeti suur osa hinnast maha. Nad ei võinud poolt kuud ka kannatada, oma nahk ja rahakott olid nii armsad.
 • Meil oli EU28 hinnakokkulepe ainult üheks aastaks, leping piima turustamiseks kaheks aastaks. Neil oli võimalik leping kuuekuulise etteteatamisega lihtsalt üles öelda, aga seda teed nad ei valinud.

Kohus mõistis süüdi Estoveri, kuigi müüja esitas ise vähendatud hinnaga arveid arvestusega, et hinnavahe hüvitatakse hiljem, pidades seda ajutiseks vastutulekuks. Kohtus tõendas Melmilk seda osapoolte kirjavahetusega, kus Melmilk viitab kahjumi kompenseerimise vajadusele tulevikus ning toonitab pidevalt, et ostja on neile võlgu.

Kohtu nägemusel pidanuks igakuised arved esitama nii, et neist oleks näha ka võlgnevuse arvestus. Selline lepingutingimuse rikkumine ei vabasta Estoveri aga oma kohustuste täitmisest.

Ostja: hind oligi kõikuv

Estover jällegi on seisukohal, et nad olid leppinud kokku võimaluses hinda muuta, et n-ö EU28 hind polnud absoluutne ja lepingut muudeti suuliselt. Piimatööstus viitab enda ja Melmilki vahelise lepingu punktile, mille järgi kehtib hinnakokkulepe üks kuu ja kui üks osapool pole teatanud teisele nädal enne järjekordse kuu täitumist soovist hinda muuta, kehtib edasi eelmise kuu hind.

Seega väidab Estover, et piima hind oli siiski kuude lõikes muutuv ega kehtinud üksnes kurikuulus EU28 hind. Milline hind parasjagu kehtis, seda tõendavad Estoverile esitatud arved, millel kajastuvad numbrid olid varem telefonitsi või e-kirja teel kokku lepitud. Arvetel kajastuvad summad pidid olema Melmilki kinnitusel hiljem tasaarveldatud, kui tagantjärele on selgunud konkreetse kuu statistiline hind.

Kauples hinda alla, kasvatades kasumit

Melmilk märkis, et piim on kiiresti riknev kaup ja uut kokkuostjat pole võimalik kiiresti leida, mistõttu ongi müüjad nõus teatud perioodil esitama vähendatud mahus piima müügiarveid, loobumata seejuures kokkulepitud hinnast.

Kehvale turuolukorrale viidates lasi Estover esitada endale vähendatud arveid, kuid suutis 2014. aastal oma kasumit kasvatada. Firma kasvatas 2014. aastal käivet kümnendiku võrra ehk 27,5 miljoni euroni, kasumit aga 19 korda ehk 2,3 miljoni euroni.

Estoveri rikastumine lepingus paika pandud hinna alla kauplemise valguses on ka üks põhjus, miks teised piimatootjad Melmilki seljavõidule kohtus kaasa elavad, kuigi Melmilki kohtusse pöördumist kõik just ülearu eetiliseks ei pea. Alla kaubeldud üle 200 000eurone summa moodustas 1,55 miljoni eurose käibega Melmilki piima müügist teenitud tulust ligi 15%.

Estover lubab otsuse kindlasti edasi kaevata, kuna firma juhatuse liikme Ago Tederi hinnangul on see ebaõiglane.

Kommentaar
 • Hind tuleb lepingust, mitte arvelt
  Kaupo Lepasepp, advokaadibüroo Sorainen advokaat 
 • Kui keegi esitab kliendile ühel päeval varasemast väiksemaid arveid, ei tähenda see, et ta on tegelikult tasu vähendanud. Arve on tõendusmaterjal ja oluline raamatupidamises, kuid juriidiliselt tuleb lähtuda siiski lepingupunktidest, kus hind kehtestati. Juristide maailmas poleks mingit probleemi, kui arvet makstakse arvet saamata, lepingu alusel. Kohustused tekivad lepingu tekstist, arve esitamine on müüja õigus ja selle mitte kasutamine ei tähenda õigusest loobumist.
 • Kui muudatus oleks olnud korrektselt vormistatud, oleks kohtuotsus ilmselt ka teistpidi tehtud. Veelgi tõenäolisem – kui kokkulepe olnuks korrektselt vormistatud, siis poleks ilmselt asi üldse kohtuni jõudnudki.

Advokaadid: range leping võib mängida enda kahjuks

Piimamüügi lepingu osapooled tegid ise oma elu raskeks, kehtestades range tingimuse, et lepingut võib muuta vaid kirjalikult, pidamata sellest ise kinni, leidsid kohtuotsust analüüsinud advokaadid.

„Osapooled võtsid omale ise kohustuse muuta kõiki lepingutingimusi vaid kirjalikult. Võib küsida, kas selline lepingupunkt on üldse mõistlik. Suuliselt võidakse ju siiski kokku leppida, et lepingupunkt, mis kohustab kõiki muudatusi kirjalikult tegema, enam ei kehtigi. Kui mõlemad pooled seda vormi eiravad, kehtibki ühiselt saavutatud suuline kokkulepe, kuigi mõlemad rikkusid sellega ise endale kehtestatud lepingupunkti,“ märkis Soraineni advokaat Kaupo Lepasepp.

Ta lisas, et suuliste kokkulepete puhu võivad pooled alguses asjast ühtemoodi aru saada, kuid aja jooksul mälestus tuhmub või tekib motivatsioon teisiti mäletada. Seetõttu ongi tähtis olulised kokkulepped kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ehk vähemalt e-maili teel vormistada.

Kaupo Lepasepp Soraineni advokaat Kaupo Lepasepp soovitab ka suuliselt sõlmitud kokkulepped...
Foto: Erakogu

Advokaat Ilo-Hanna Keres büroost Glikman, Alvin & Parnerid selgitas, et lepingu tõlgendamisel lähtutakse osapoolte tegelikust tahtest. Kui kohtul ei õnnestu seda tõendite põhjal kindlaks teha, siis lähtub kohus keskmise mõistliku inimese tõlgendusest, kuidas sarnane lepingupool samadel asjaoludel tingimust mõistnud oleks.

„Sellise olukorra tekkimist tuleks vältida, juba lepingut allkirjastades tuleks mõelda, mis saab siis, kui mõni lepingus märgitud eeldus või ootus ei saabu, kui muutuvad asjaolud, mida lepingu sõlmimisel võetakse iseenesest mõistetavana,“ lausus Keres.

Jurist Aleksandr Tsemin Aivar Pilve büroost märkis, et praktikas on tavaline olukord, kus tellija annab ehitusel töövõtulepingu sõlmimise järel töövõtjale suulised juhised esialgse tellimuse muutmiseks ning töövõtja  täidab neid. Vaatamata poolte vahel eelnevalt kehtinud lepingu kirjaliku muutmise nõudele, nõustub töövõtja lepingu tingimuste muutmisega hetkel, kui ta asub täitma suuliselt esitatud juhiseid.

„Oluline on poole subjektiivne tajumine ja arusaamine, et vastaspool on väljendanud teoga kaudse tahteavalduse ning tahteavalduse sisuks on nõustumine muudetud tingimusega,“ sõnas ta.

7 võimalust lepingu sõlmimisest võitjana väljumiseks

1. Juba lepingu sõlmimisel peaks jälgima, et leping oleks selge ja täpne. Ebaselgused või ebatäpsused võivad hiljem vaidlusi põhjustada. Kui mõne lepingupunkti sõnastus tekitab arusaamatusi, paranda seda.

2. Lepingu sõlmimisel mõtle, mis saab juhul, kui asjad ei lähe nii, nagu pooled lepingu sõlmimise hetkel eeldavad või iseenesestmõistetavaks peavad. Arvesta võimalike halvimate stsenaariumidega.

3. Lepingupartneriga suhtlemisel lähtu hea usu ja mõistlikkuse põhimõttest ja praktikast. Neid kohus hindab.

4. Kui leping on sõlmitud heauskselt, aga hiljem käitutakse sellele risti vastupidi, võib järeldada käitumisest seda, mida pole lepingus kirjas. Võlaõigusseadus selgitab, et teine lepingupool võib esimese käitumisest aru saada, et see oli nõus lepingu muutmise või lõpetamisega algselt kirjapandust erinevas vormis. Kui käitumisest on aru saada, et teine pool on sellega nõus, siis see on siduv.

5. Konsulteeri lepingu koostamisel valdkonna spetsialistiga, kes tagab, et kirjapandud kokkulepe oleks teostatav, ja ka juristi või advokaadiga, kes suudab hinnata lepingu riske ja aitab neid maandada.

6. Fikseeri lepingu täitmisega seotud kokkulepped, muudatused ja toimingud kirjalikult, vältides mitmetähenduslikke tõlgendusi. Isegi kui lepingut saab muuta suuliselt, on hea see e-kirjaga kinnitada.

7. Lepingut muutes on oluline pidada kinni lepingu vormist (nt muutused lubatud vaid kirjalikus vormis). Kaldudes kõrvale lepingutingimusest, tuleks fikseerida kirjalikult muudatuse põhjus, sisu ja selle tagajärjed.

Allikad: advokaadibüroo Glikman, Alvin & Partnerid advokaat Ilo-Kaisa Keres, Soraineni advokaat Kaupo Lepasepp, Advokaadibüroo Aivar Pilv jurist Aleksandr Tsemin

Jälgi Äripäeva sotsiaalmeedias
Äripäeva uudiskiri

Telli värsked majandusuudised oma meilile. Liitu Äripäeva uudiskirjaga:

* E-mail:

* Nimi:

Täname, et tellisite Äripäeva uudiskirja!

Saatsime teie e-posti aadressile liitumise kinnituskirja.

Kui kinnituskiri pole teieni jõudnud, kontrollige, kas sisestasite aadressi õigesti. Küsimuste korral võtke ühendust online@aripaev.ee.

Tellitud uudiskirjast saate loobuda iga saadetud uudiskirjaga.

Seotud lood
Märksõnad

Toimetaja valik

Raul Peetson 18:00 23. august 2016

Eesti suurim farm pääses pankroti algatamisest

Pärnu maakohus jättis teist korda rahuldamata OÜ Halinga peale esitatud pankrotiavalduse, kuna farm tasus viimasel hetkel kriitilise osa võlast.
07:15 23. august 2016

Kaubandust närib kannibalism

11:30 23. august 2016

Rubla valuutatabeli tipus

10:00 20. august 2016

25 aastat vabadust pildis

Arvamused

Sisuturundus

Fotod ja videod

Investor Toomas

Investor Toomase portfelli hetkeseis:

247 968 €

RAHA

21%

AKTSIAD

79%
Aktsiaportfelli graafik
1k
6k
1a
5a
max
 
Portfelli uuenemise samm 1 päev

Börsiuudised

17:00 23. august 2016

Euroopa aktsiaturg tõuseb

16:15 23. august 2016

Amazon teeb Spotifyle konkurendi

11:15 23. august 2016

Pokemon Go on juba alla käimas

Indeksid

Indeks
Periood

Tallinna börs

  % EUR
Arco Vara--
Tallinna Kaubamaja--
Silvano Fashion--
Merko Ehitus--
Harju Elekter--

Uudised

Kasulikud


Äripäev meenutab


Kõik eramaja ehitusest 2016

Miks kasutada majaehitusel projektijuhtimise teenust?

Äri eduks

Äripäeva kliendiblogi

  Konverentside laadimine

Kasulikud pakkumised

Autorollo afäär

Rosimannus

Suur ülevaade: kuidas kõik toimus

Äripäeva TOPid

Palga TOP

Rikaste TOP

Dividendide TOP

Gaselli TOP

TOP 100

Juubel

Vabalt!

Rim Jong-Sim
17:00 18. august 2016

Edetabel, mida juhib Põhja-Korea


Edulugu nimega Sylvester

Paberlehe PDF

Täname
Täname, et teatasite sobimatust kommentaarist.

Sulge
Saada vihje
Äripäev ootab lugejatelt vihjeid huvitavate ja põnevate sündmuste või teemade kohta. Saada vihje siit ja võib-olla just Sinu info põhjal ilmub peatselt lugu Äripäevas. Vihje saatja võib jääda anonüümseks.