9. september 2015 kell 4:00

Börsifirma ei pea audiitorit vahetama

PwC partner ja auditiosakonna juht Tiit Raimla.  Foto: Maksublog PwC

Börsifirmad ei peaks tingimata lõpetama pikaaegse suhte ühe audiitorfirmaga, leiab PwC partner ja auditiosakonna juht Tiit Raimla.

Suve alguses tekitas investor Toomases mõningast skepsist see, et mitmed Tallinna börsi firmad on kindla audiitoriga juba üle kümne aasta laulatatud ja siin võiksid juhtkonnad midagi ette võtta. Olen töötanud Eestis vandeaudiitorina üle 20 aasta, mistõttu olen hästi kursis nii turupraktikatega audiitorite valimisel kui ka regulatsiooniga, mis peab tagama audiitorite sõltumatuse. Ma ei tahaks Toomase skepsist kuidagi jagada.

Tõsi, et on diametraalselt erinevaid seisukohti, kas audiitorite rotatsioon on ettevõtte (investorite/nõukogu/juhatuse) huvides või mitte. On neid, kelle arvates tuleks audiitorfirma perioodiliselt välja vahetada ja asendada uue teenusepakkujaga, seda isegi sõltumata näiteks tehtud töö kvaliteedist. Samas praktika näitab, et märksa enam on neid, kes väärtustavad pikaajalist suhet ühe audiitorfirmaga.

Vaba turumajandus

Eestis on ligi 200 audiitorühingut ning kliendid saavad vabalt valida audiitorteenuse osutajat. Kui kliendisuhe kestab aastaid või üle aastakümne, siis ei ole tõenäoliselt tegu kliendi mugandumisega, vaid pigem veendumusega, et tal on turu parim teenusepakkuja.

Seadus nõuab, et avaliku huvi üksuste – mille hulka kuuluvad börsiettevõtted, pangad, kindlustusettevõtted, väga suured era- ja avaliku sektori ettevõtted – auditi juhtivpartner peab seitsme aasta möödumisel auditimeeskonnast väljuma. Selleks, et tagada auditi eest vastutava isiku sõltumatus pikaajalise kliendisuhte puhul, ei ole vajalik audiitorühingut vahetada. Näiteks USAs ja Suurbritannias on hulgaliselt börsiettevõtteid, kelle audiitorühing on sama juba 30 või isegi 50 aastat.

Hankevõimalus

Investor Toomase väide, et juhtkonnad võiksid midagi ette võtta, ei ole suunatud õigele adressaadile. Audiitori valimise ettepaneku teeb aktsionäridele nõukogu. Kuna börsiettevõtted on avaliku huvi üksused, rakendub nendele seadusest tulenev kohustus moodustada auditikomitee. Auditikomitee üheks kohustuseks on soovitada ja panna ette audiitorühingu nimetamine ja tagasi­kutsumine. Soovi korral võib alati korraldada sõltumatu hanke.

Vaba konkurents, audiitortegevuse seadus ja audiitorite rahvusvaheline eetikakoodeks annavad piisava raamistiku, et ka pikaajalised kliendisuhted tagaksid avaliku huvi üksuse audiitori sõltumatuse. Samas on ootuspärane, et kui kliendi arvates on turult saada parem audititeenuse pakkuja, siis ka uus audiitorühing valitakse, aga selliseid otsuseid ei peaks seaduse jõuga hakkama forsseerima.

Autor: Tiit Raimla

Hetkel kuum