10. oktoober 2015 kell 5:45

Seda lapsed ostaksid!

Tiiu Tammemäe  Foto: Erakogu

Kasvatusteadlased saavad ärimeestele nõu anda ja tootearenduses suundi näidata, mis kokkuvõttes toetavad lastele kvaliteetsemate õppematerjalide valmimist ning ettevõtete ja ülikooli koostööd, kirjutavad Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudist Tiiu Tammemäe ja Tiia Õun.

Tootjad on hästi kursis, mida, kellele ja miks toodavad. Nad teavad oma suurepärase toote plusse. Sageli on toodet testitud mõne tuttava lapsega, kellele see vahend on reeglina väga meeldinud.

Kuid firmal puudub detailne ning objektiivne info selle kohta, kas toode võiks olla arvestatavaks õppematerjaliks, kas ja kuidas saaks seda kohandada näiteks erivajadustega laste õpetamisel, milliseid tähelepanekuid võiksid toote arendamiseks soovitada õpetajad või lapsevanemad, kas seda saaks kasutada õppekava eesmärkide täitmisel.

Räägi õpetajaga

Eelmisel õppeaastal tegelesime Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudis koostöös ettevõtetega kolme projektiga. Kõikide projektide käigus uurisid üliõpilased üle vabariigi õpetajatelt soovitusi toodete täiendamiseks. Uurimistulemused aitasid muuta materjalid efektiivsemaks, andsid juhtnööre toote arenduseks ning tõhustasid selle turustamist.

Samas teeb uuringu läbiviimine ka tootele reklaami – õpetajad, kes ei olnud toodetega kursus, said nende kohta infot. Uuringud annavad infot ka selle kohta, mis on vajadused – näiteks Novapinuse materjalide uuringu raames selgitati ligi 400 lasteaia ja kooli õpetajalt, milliste teemade ja tegevuste kohta nad õppematerjale sooviksid, mis andis hea pildi õpetajate eelistustest.

Lisab kindlust

Millised olid projektide tulemused? Tootele sai lisada metoodika: mida lapsele selgitada, kuidas juhendada jms. Valmis ka lühike õppefilm, mida tootja saab kasutada reklaamimiseks firma kodulehel, messidel või potentsiaalsetele ostjatele edastades. Tutvumiseks on filmid laetud ka kõigile kättesaadavasse YouTube’i keskkonda.

Kasvatusteadlase kaasamine annab õppematerjalide ja mänguvahendite arendamisel ärimehele enesekindluse, et tema toode on kooskõlas pedagoogiliste põhimõtetega ja ekspertide hinnatud. Sama tajub ka ostja. Õpetaja tahab materjali, mis on kooskõlas õppekavaga ja milles on metoodilised juhendid, mille järgi tegutseda.

Autor: Tiiu Tammemäe

Hetkel kuum