Maksuvõlaga Eesti firmade täielik edetabel. Suvine ülevaade

Foto: PantherMedia/Scanpix
Äripäev • 15. august 2017 kell 10:00

Äripäev avaldab Eesti maksuvõlaga ettevõtete täieliku nimekirja. Andmed pärinevad maksuametist. Allpool on näha maksuvõlglased 31. juuli seisuga. Vaata, kas 4388 firmaga nimekirjas on ka sinu äripartner!

Äripäev avaldas maksuvõlaga firmade täieliku edetabeli ka kevade seisuga ja võrdluseks võib öelda, et nelja suurema maksuvõlglase nimi tabelis pole muutunud. Viiendalt kohalt on aga kadunud ettevõte nimega SIMCITY OÜ, millel oli veel aprilli lõpu seisuga üle 3,27 miljoni euro suurune maksuvõlg.

Maksu- ja Tolliameti pressiesindaja Rainer Laurits kommenteeris SIMCITY OÜ kadumist võlglaste nimekirjast järgmiselt:

Nimetatud isik on 23.07.2017 seisuga likvideeritud, oleme sissenõudmistoiminguid maksuvõla sissenõudmiseks teinud ja maksimaalselt meie võimaluste piires algset kohustust läbi võlamenetluse realiseerinud (1,12 miljoni ulatuses). Täpsemalt sissenõudmismenetluste kohta me infot avada ei saa. Maksu- ja Tolliameti kodulehel avatud maksuvõla päringus on isiku maksuvõlg endiselt kuvatud, igakuiselt avaldatavas maksuvõlgnike nimekirjas aga isiku kohustus ei nähtu. Maksuarvestuses võimaldame likvideeritud isikutel veel hinnanguliselt kahe kuu jooksul viimaste deklaratsioonide esitamist lõppbilansi järgi, mistõttu maksuvõlgnike nimekirja ja maksuvõlglaste otsingu andmed võivad olla sama isiku osas erinevad: likvideeritud isikute andmeid me maksuvõlgnike nimekirjas ei kuva, sest isiku registrist kustutamisega /isiku lõppemisega lõpeb isiku maksuvõlg riigi ees olenemata kas deklaratsioonid on esitatud või mitte, samas aga maksuvõlglaste otsingust eemaldab süsteem vastava võlglase isiku maksuarvestuse lõpetamisel kui viimaste deklaratsioonide olemasolu on kontrollitud ja likvideeritud isikute võla mahakandmised vormistatud. Täpsustusena saame lisada,et solidaarselt äriühingu maksuvõla eest vastutama pandud isikute vastutust selline registritoiming ei lõpeta, niiet väide kustutamise/lõppemise kohta ei ole täielik.

Maksuvõlaga firmade TOPi metoodika

Maksuamet avaldab alates juunist 2014 oma kodulehel juriidilistest isikutest maksuvõlglaste nimekirja, et suurendada maksumaksjate motivatsiooni täita maksukohustused õigel ajal ning seeläbi toetada võrdset konkurentsi. Maksuamet kuvab nimekirjas andmeid 1. kuupäeva seisuga. Tabelit uuendatakse ameti kodulehel iga kuu esimesel töönädalal.

Nimekirjas kuvamise põhimõtted on järgmised:

* isiku maksuvõlg on vähemalt 1000 eurot;* vähemalt ühe võlas oleva nõude tasumise tähtpäevast on möödunud 30 kalendripäeva;* isikul puudub ajatamise graafik;* maksuvõlg on sissenõutav. Isikutel, kellele on välja kuulutatud pankrot, kuvatakse ainult seda võlga, mis on tekkinud pärast pankroti väljakuulutamise päeva. Nt kui äriühingul oli maksuvõlg pankroti väljakuulutamise päeval 7000 eurot ja pärast pankrotti tekkis juurde võlg 1000 eurot, siis päringus kuvatakse äriühingu võlgnevusena ainult 1000 eurot. Kui isikul on kehtiv vaidlus, siis olenevalt vaidluse sisust, kas võlga ei kuvata või kuvatakse vaidlustatuna.

* Kui isiku ettemaksukontol olev summa on võrdne või ületab maksuvõla summa, siis isikut nimekirjas ei kuvata. Kui aga summa on väiksem kui maksuvõlg, siis kuvatakse isiku maksuvõla kogusummat ilma mahaarvamisi tegemata.* kui isiku tagastuskontrollis olev summa ületab maksuvõla summa, siis isikut nimekirjas ei kuvata. Kui tagastuskontrollis olev nõue ületab maksuvõla summat sama liiki nõude ulatuses, siis seda nõuet maksuvõla summa arvestamisel arvesse ei võeta. Näiteks kui isiku maksuvõlg on 10 000 eurot, millest 3000 eurot moodustab käibemaksu võlg ning isikul on 5000 euro suurune käibemaks tagastuskontrollis, siis kuvatakse isiku maksuvõla summaks 7000 eurot.

Hetkel kuum