21. detsember 1995 kell 22:00

Riigikontroll nõuab laevafirmade konkurentsi

Konkurentsiameti konkurentsiosakonna juhataja Svetlana Ljutova sõnul on lepingud, mis annavad Saaremaa Laevakompaniile pikaajalise opereerimisõiguse kolmel riigi doteeritaval parvlaevaliinil, tõepoolest konkurentsi piiravad. Konkurentsiseaduse kohaselt võib valitsuse või konkurentsiameti loal teha konkurentsi tagamisel aga erandeid. «Nende lepingute kohta oli valitsuse määrus olemas, mistõttu ei ole tegemist konkurentsiseaduse rikkumisega,» selgitas Ljutova. Konkurentsiamet uuris riigikontrolli palvel Saarte Liinide ja Saaremaa Laevakompanii vahelisi parvlaevaliinide rendilepinguid.

Riigikontrolli peakontrolöri Rein Randmaa ütlusel on olukord praegu veel liiga segane, et seda täpsemalt kommenteerida. Ta lausus vaid, et riigikontroll ei ole konkurentsiameti järeldustega nõus.

«Kogume täiendavaid andmeid ja ootame konkurentsiametilt uut seisukohta,» lisas Randmaa.

Saarte Liinide tegevdirektori Ants Tammelehe sõnul otsustas ettevõtte juhatus pärast riigikontrolli aktiga tutvumist tellida rendilepingute ekspertiisi advokaadibüroost Raidla & Partnerid. Ekspertiis peaks valmima jaanuari esimestel päevadel. «Juhatus on seisukohal, et lepingud olid õiged,» kommenteeris Tammeleht.

Svetlana Ljutova väitel saadeti teede- ja sideministeeriumile kiri, milles soovitati rendilepingud siiski üle vaadata. Lepingud ei ole küll seadusega vastuolus, kuid Euroopa Liidu kogemustest lähtudes on kümneaastane renditähtaeg liiga pikk, rääkis Ljutova. Tema sõnade kohaselt tasuks rendilepingut lühendada viie aasta peale ja selle möödudes korraldada uus konkurss, andes võimaluse ka uutele turule tulijatele.

Rendilepingutes riigi võetud kohustused oma allkirjaga kinnitanud teede- ja sideministeeriumi kantsler Ruth Martin on olnud lepinguid kommenteerides seisukohal, et laevaliinide puhul ei saa operaatoriga teha ainult aastaseid lepinguid. Oktoobris riigikontrolli korraldatud kontrolli järel vaidlustatud parvlaevaliinide rendilepingud on sõlmitud Saarte Liinide ja Saaremaa Laevakompanii vahel 1994. aasta septembris.

Hetkel kuum