14. august 1996 kell 22:00

Linnukasvanduse pankrotimenetlus sai lõpu

Pankrotihalduri Arno Mägi sõnul saab sajaprotsendiliselt rahuldatud nii Eesti Maapanga kui Ühispanga esitatud eesõigusnõue -- kokku 2 miljonit krooni.

Rahuldatud saab ka Harjumaa maksuameti maksunõue -- 1,5 miljonit krooni.

«Muud tunnustatud nõuded, mida oli kokku 42, saavad rahuldatud 22 protsendi ulatuses,» selgitas Mägi.

Kuna osa pankrotivarast on veel müümata, näiteks mitmed kanalad, siis võib pärast nende soodsat müüki tõusta tavavõlausaldaja nõuete rahuldamise protsent Mägi sõnul 30ni.

Kokku oli Ranna linnukasvanduse vastu esitatud kaitstud nõudeid 18 miljoni krooni eest.

Ranna linnukasvanduse tootmiseks kasutatava vara ostu-müügileping sõlmiti 19. juulil. AS Tallegg maksis linnukasvanduse eest ligi 10 miljonit krooni.

Mägi kinnitusel oli tema eesmärk müüa pankrotivara tervikvarana, sest nii sai paremini kaitsta võlausaldajate huve ning oli võimalik vältida koondamiskulutusi. «Vahetult enne müüki jõudis linnukasvanduse tootmistegevus isegi kahjumist välja,» rõõmustas Mägi. «Müügiga õnnestus säilitada kõik 150 töökohta, mis väikeses asulas pole sugugi tähtsusetu.»

Harju maakohus ei vabastanud pankrotihaldurit, sest osa pankrotivara on müümata, osa debitoorseid võlgnevusi on sisse nõudmata ning jätkuvad laekumised pankrotivarasse, sest tervikvara müüdi järelmaksuga.

Hetkel kuum