17. oktoober 1996 kell 22:00

Saared valmistuvad sillaühenduseks mandriga

Skandic Consult näeb nelja lahendust Saaremaa, Hiiumaa, Muhu ja Vormsi ühendamiseks mandriga sildade abil, rääkis Saare maavalitsuse välissuhete nõunik ja OÜ Euromaja tegevdirektor Tarmo Pikner.

Ühe variandi kohaselt oleksid ühe sillaga ühendatud Saaremaa, Hiiumaa ja Vormsi. Vormsi oleks ühendatud silla abil mandriga, ühendus Saaremaa ja mandri vahel hakkaks toimuma Hiiumaa ja Vormsi kaudu. Ühe võimaliku versioonina on välja pakutud ka sildade ehitus üle laidude.

Skandic Consult on teinud ka esialgsed arvutused sildade ehitamiseks vajalike investeeringute kohta, kuid nendest ei soovinud Pikner esialgu rääkida. Ta leidis, et investeerijate leidmisega ei tohiks probleeme tekkida. Sildade tasuvusajaks nimetas Pikner 10--15 aastat.

Varasemate maailma kogemuste põhjal võivad projektile eelnevad uuringud, projekteerimine ja sildade ehitus võtta aega kuni 15 aastat. Esialgu valmistutakse selleks, et korraldada rahvaküsitlus või teha poliitiline otsus sildade ehitamise kohta, lausus Pikner.

Oma toetuse sillaühenduse loomisele mandri ja saarte vahel on andnud ka teede- ja sideminister Kalev Kukk.

Piirialade koostööprogramm Lääne-Eesti ja saarte arengu kohta koosneb kolmest osast. Esimene osa puudutab Lääne-Eesti saarte ja mandri vahelisi ühendusi, teine Lääne-Eesti ja saarte rahvusvahelisi ühendusi, kolmas on pilootprojekt Hiiumaa ja Saaremaa vahelise praamiühenduse loomiseks. Viimane osa koostööprogrammist on täidetud.

Piirialade koostööprogramm on osa suuremast projektist Via Islands, mille kohaselt peaks Lätist tulev turistidevoog hakkama Saaremaa ja Hiiumaa kaudu liikuma Soome ja Rootsi. Kavandatav turismimarsruut läbiks Roomassaaret, Hiiumaad, Helsingit, Hankot ja Stockholmi.

Tarmo Pikneri sõnul on kõne all olnud ka Veere sadama kasutuselevõtmine rahvusvahelise ühendussadamana või Saaremaa lääneossa uue süvaveesadama ehitamine lõbusõidulaevade tarvis.

Veere sadam kuulub ASi Saare Kalur tütarfirmale AS Nasva-Veere Sadamad. Saare Kaluri nõukogu esimees Mart Tamm rääkis, et Veere sadamal on juba praegu head eeldused suurte kauba- ja reisilaevade vastuvõtmiseks. Sadama sügavus on praegu küll 4,5 meetrit, mis on meetri võrra vähem kui Roomassaares, kuid kalda läheduses läheb juba kiiresti 15 meetrit sügavaks. Veere sadama süvendamine ja väljaehitamine läheb Tamme sõnul maksma vähemalt sada miljonit krooni.

Hetkel kuum