30. oktoober 1996 kell 22:00

Palace'i omanik Eesti riigi vastu

Blomdahli esindav vandeadvokaat Viktor Kaasik lausus kohtus, et valitsuse esindajad olid korralduse tegemise hetkel teadlikud, et hoonele on esitatud tagastamistaotlus, kuid keegi ei vaevunud selgitama, kes on Helve Blomdahl. Otsuse hoone mittetagastamise kohta ja selle andmiseks võla katteks riigi osalusega eraaktsiaseltsile Finest Palace tegi valitsus eelmise aasta märtsis.

Blomdahl esitas tagastamistaotluse Tallinna linnavalitsusele juba 1991. aastal, kuid dokumendid kadusid linnavaraametist ja need taastati sel aastal.

Finest Palace'i kohtus esindanud vandeadvokaat Jüri Raidla lausus, et õigusjärgne omanik pidi olema teadlik hoone üleandmisest Finest Palace'ile ja teda üllatab, miks kaebus esitati alles selle aasta juunis, kui kõik kaebuse esitamise tähtajad olid ületatud.

Nii Jüri Raidla kui riiki esindanud vandeadvokaat Äili Rodi jäid seisukohale, et riik ei ole eelpoolmainitud korraldusi tehes käitunud ebaseaduslikult ja hoone mittetagastamisega ei rikutud subjekti õigusi. Mõlemad palusid jätta kaebus rahuldamata.

Kaasik seadis kahtluse alla valitsuse pädevuse mittetagastamise otsuse tegemisel, kuna tegemist ei ole sotsiaal- või mõne muu riigi valitsemise seisukohast olulise objektiga. Tema sõnul oleks sellelaadse otsuse saanud teha vaid kohaliku omavalitsuse organ.

Kaasik märkis ka, et kohtutoimikus valitsuse korralduste aluseks olev dokumentatsioon ei kannata kriitikat, kuna pole olemas ühtegi originaal- või sellega võrdväärset dokumenti, millel oleksid kuupäevad ja allkirjad. Kaasiku sõnul on korraldustega vaieldamatult rikutud tema volitaja õigusi ja ta palus tunnistada korraldused ebaseaduslikeks. Kohus teeb otsuse teatavaks esmaspäeval. ÄP

Hetkel kuum