11. november 1996 kell 22:00

Hinnaküsitluses peavad olema täpsed algandmed

Kaupade liigutamise kõrval mitme riigipiiri taha võib tunduda õllekastide vedamine Tartu ja Pärnu maakauplustesse kerge ettevõtmisena. Mastaapide erinevusele vaatamata on aga veokorralduses palju ühist. Seda juba kliendi hinnapakkumusküsitluse esitamisel.

Tartu õlletehas palus veofirmadelt hinnapakkumusi kauba ja taara veoks marsruutidel Tartu--Valga--Tartu, Tartu--Pärnu--Tartu ja Tartu--Narva--Tartu.

Esimesel ja viimasel marsruudil peab vedaja arvestama kauba viimisega vähemalt kümnesse erinevasse firmasse.

Tallinna Toiduvedude direktori asetäitja Tõnu Meigas viitab ekspertarvamuses, et adekvaatse hinna andmiseks on informatsiooni vähe. Ka Tartu õlletehase müügidirektor Juta Reial möönab, et saanud teada tehase täpsemad soovid, loobusid paljud vedajad hinnapakkumuse tegemisest.

Assotransi pakkumus sisaldab aga palvet ühendust võtta. Sooviks täpsemad selgitused. Seetõttu on ka mõistetav nende pakutud 80m³ haage, mis Meigase sõnul maakaupluste juures manööverdamiseks ei sobi. Põhjalikuma informatsiooni korral poleks nad seda ehk pakkunud.

Välisvedudele sarnaselt peab ka kohalike vedude hinnaküsitlus sisaldama kaubakoguseid, vedude sagedust ja erinõudmisi (Tartu õlletehas soovis kõigile marsruutidele sama veofirmat).

Enda jaoks parima tulemuse saamiseks oleks Tartu õlletehas pidanud esitama rohkem lähteandmeid (kaubakogused, vedude sagedus jne).

Loogiline oleks, et Tartu õlletehast huvitab lõppkokkuvõttes, milliseks kujuneb transpordi hind kohaleveetud kauba ja ka taara ühiku kohta ning samuti see, mida hind sisaldab.

Kuna lähteandmeid nappis, siis esitasid enamik vedajaid hinnapakkumise kilomeetri tariifina, sõltuvalt auto kandejõust.

ASi Belest pakutav auto (tagaluuktõstuk) on tööks sobilik, hinnatase keskmine. Ka Tartu Auto hinnatase jääb samasse klassi, kuid auto(de) varustust ei ole mainitud. Tartu Auto on ainsana arvestanud ka laadimistöödega.

AS Assotrans, AS Hazelaar-Eesti ja AS Pärnu Auto on hinnatasemelt kõrgem, kuid teadmata jääb ikkagi auto varustus (nt tagaluuktõstuk).

ASi Assotransi 80m³ haage (ilmselt poolhaagis) ja ASi Pärnu Auto Alka poolhaagis kauba laialiveoks ei sobi.

Ükski pakkujatest ei ole maininud, kas hind sisaldab ka ekspedeerimisteenust.

Ka pakkumise korraldaja on ekspedeerimisteenusest vaikimisi mööda läinud.

Küsisime hinda kolmele erinevale marsruudile. Kui saadi täpsemat infot meie soovide kohta, siis paljud loobusid. Helistas näiteks Narva autobaas, kes oli huvitatud marsruudist Tartu--Narva--Tartu. Kuid tahame ühte firmat, kes teeks kõiki vedusid. Tehasele ei ole otstarbekas kasutada erinevate linnade puhul erinevaid autobaase. See teeb väga kirjuks minu kui logistiku töö. Sellisel töökorraldusel ei ole tulevikku. Kindlaid kaubapäevi ei ole. Kaupa tuleb nädalas viia erinevatel aegadel. Ükskord tuleb seda kümnes kohas maha panna, teinekord kaheksas kohas. Ühe firmaga on niimoodi töötada palju lihtsam ja ka odavam.

Kui Tartu autoveofirma teeks Narva-ringi ära ühe ööpäeva jooksul, siis Narvast tellitud transpordil läheks aega kaks ööpäeva. Praktiliselt ei ole väljastpoolt Tartut paiknevad firmad arvestatavad, kui neil pole all-lülisid erinevates linnades. Näiteks nagu Tallinna Toiduveod, kellel on osakond ka Tartus. Rohkem selliseid suuri firmasid ei olegi.

Hetkel kuum