18. mai 1997 kell 22:00

Kuidas hindate RLK juhtide rolli info avalikustamisel?

Juhul kui Rakvere liha-kombinaadi juhtkond tõesti andis kellelegi ettevõtte majandustulemuste ja arengusammude kohta informatsiooni välja enne, kui see jõudis laiema avalikkuse ette, siis on see kahtlemata halb asi.

Küll aga ei ole mul tänasel päeval olemas ühtegi konkreetset fakti või midagi sellist, mille põhjal ma võiks öelda ja kindel olla, et tehingutes Rakvere lihakombinaadi aktsiatega tõepoolest kasutati seda insider-informatsiooni.

Aga kinnitan siiski, et taolise info ärakasutamine kitsa ringi asjaosaliste poolt, millal ja kus iganes seda tehakse, on igal juhul taunitav.

Kui võrrelda nüüd näiteks lihakombinaadi aktsiatega möödunud teisipäeval tehtud tehingute mahtu kolmapäevasega, siis peab ütlema, et selliseks buumiks otsest põhjust meie küll ei näinud.

Kõigile turuosalistele kättesaadavate kanalite kaudu, nagu meedia jne, ei jõudnud turule ju mitte mingisugust informatsiooni, mis oleks võinud sellisele käibele aluseks olla.

Samas aga võib suur käive olla ka siis, kui valitseb täielik infosulg. Tehinguid tehakse börsil ka siis, kui mingeid uudiseid ettevõtte kohta ei tule.

Rakvere lihakombinaadi aktsiate puhul oli möödunud nädalal tegemist muidugi erakordse käibega, nii et tõenäoliselt siin midagi taga on, aga enne kui pole midagi konkreetset välja tulnud, ei saa sellele ka hinnanguid anda.

Sellepärast pole ka midagi imelikku, kui väärtpaberibörs või väärtpaberiinspektsioon pole kohe juhtunule reageerinud. Enne tuleb ikka põhjalikult selgeks teha, mis siis Rakvere lihakombinaadi ümber tegelikult sündis.

Börsi seisukohast ei saa ma anda praegu mingeid hinnanguid, selleks on veel liiga vara. Selleks et börs üldse annaks kõne all olevale juhtumile hinnangu, tuleks mingit konkreetset situatsiooni märgatavalt põhjalikumalt analüüsida. Me ei ole veel olnud üldse kontaktis Rakvere lihakombinaadi juhtidega ja seetõttu pole ka seda teemat veel käsitletud. Kas te loodate, et me tormame nagu raketid või püstolajakirjanikud Rakvere lihakombinaati?

Börs on ikkagi regulaator ja selleks, et hinnanguid anda, peab meil olema objektiivset ja tõepärast infot, ei saa otsustada subjektiivsete tunnete alusel.

Meil on kindlasti oma seisukoht Rakvere lihakombinaadi juhtkonna käitumise suhtes olemas, aga see on esialgne, nii et oma hinnangut me kahjuks anda ei saa. Tegeleme probleemiga juba neljapäevast ja seda täie tõsidusega. Lisaks Rakvere lihakombinaadiga seonduvale on veel sarnaselt üleval teine probleem, mis puudutab Tallinna Panka ja tema aktsiaid.

Kahjuks ei saa ma midagi kinnitada ega ka ümber lükata. Kuni pole lõplikku järeldust, ei saa me mingeid samme astuda, sest see võib kahjustada või tõsta Rakvere lihakombinaadi kui emitendi, aga ka tema aktsiate ostjate ning müüjate mainet.

Hetkel kuum