17. august 1997 kell 22:00

Välisprojekti riske saab vähendada

Puhkuste periood võimaldab teha firmal tulevikuplaane, kuna töötempo on ehk aeglasem. Kindlasti kavatsevad mõnedki laiendada tegevust väljapoole Eestit. Välisprojekti planeerimisel peab arvestama erinevate riskidega.

Üldiselt jaotatakse välisprojekti riskid 4 klassi: valmimisrisk, tegevusrisk, valuutarisk ja poliitiline risk.

- Valmimisrisk võib esineda näiteks ülekuludes või viivitustes. Nende maandamiseks tarvitatakse erinevaid valmimis- ja investeeringute garantiisid. Garantideks on paremal juhul kas suuremad investorid, investeeringut importiva maa äriühing või koguni selle riigi valitsus.

- Tegevusrisk võib seisneda kasutatavas tehnoloogias, tooraineallikas, juhtimises või turustamises. Näiteks on tegevusriskiks ka infrastruktuuri vastavus projekti nõuetele.

Tehnoloogilise riski maandamiseks kasutatakse tasuvusuuringuid, tooraineriski vähendamiseks reservide analüüsi või/ning pika tähtajaga jäikasid tarnelepinguid.

Juhtimisriski saab minimeerida samuti pika tähtajaga juhtimislepinguid või töölepinguid kasutades.

Turundusriski saab kindlasti vähendada nn pidevtarne lepingu, miinimumhinna kokkuleppe või pikaaegse ostu-müügilepinguga.

- Valuutariskiks on projekti sissetulekuks oleva valuuta devalveerimine, samuti konverteerimise või tulude ekspordi blokeerimine. Devalveerimise vastu aitab projekti sama liiki tulude ja kulude ühitamine ühe valuuta alla.

Blokaadi vastu pole muud rohtu kui kokkulepe investeeringu importinud riigi valitsusega.

- Samuti tuleb viimasega kokku leppida poliitiliste riskide maandamiseks. Sellisteks on näiteks investeeringu sundvõõrandamine (eksproprieerimine), kohaliku tooraine, tööjõu jms teatud kindlaksmääratud protsendi ulatuses pealesunnitud kaasamine jm seadusandlusest tulenevad riskid.

Arenenud tööstusriikide investoritel on võimalus projekti poliitilise riski vastu kindlustada. Sellele tasuks mõelda ka Eesti investoril, kes ebastabiilse poliitilise õhkkonnaga riikides kanda kinnitada tahavad.

Poliitilise riski kindlustust pakuvad nii suured rahvusvahelised kindlustusseltsid kui ka rahvusvaheliste organisatsioonide raames tegutsevad poliitilise riski kindlustajad.

Loomulikult on välisprojekti teostamine mitmetahuline ning keerukas protsess. Võib öelda, et eelkirjeldatu oli üksnes ühe tahu pinnavirvendus.

Hetkel kuum