21. august 1997 kell 22:00

Kohustuslik liikluskindlustus hakkab ka Lätis kehtima

Alates 1. septembrist 1997 peab ka Lätis igal sõidukijuhil kaasas olema liikluskindlustuse poliis. Kuna Läti ei ole veel Rohelise kaardi süsteemi liige, ei asenda Eestis välja antud Roheline kaart ega ka muu Eesti liikluskindlustuse poliis Läti liikluskindlustuspoliisi ja piiri ületamisel tuleb osta Läti piiripoliis. Läti piiripoliise on võimalik osta Eesti--Läti piiripunktides ja ka mõnedes kindlustusseltsides.

Kui sõidukil on olemas kehtiv rahvusvaheline leping (Roheline kaart), maksab poliis poole vähem.

Tsiviilvastutus on kaetud kuni Läti valitsuse poolt kehtestatud piirmääradeni (vt tabelist).

Isikukahju hüvitiste maksimaalsed summad:

- tervisekahjustused ja ajutise töövõimetuse kahjud 2000 latti

- püsivast töövõimetusest tingitud kahjud 400 latti

- kahjud seoses kannatanu hukkumisega 400 latti

- hukkunu matusekulud 400 latti

Varakahju hüvitiste maksimaalsed summad:

- sõidukile tekitatud kahju (vigastus või hävimine) 2500 latti

- teele, teerajatistele ja ehitistele tekitatud kahju 500 latti

- kannatanu muule varale tekitatud kahju 200 latti

- keskkonna kahjustused 200 latti

Hetkel kuum