24. august 1997 kell 22:00

Positiivsed eesmärgid

Efektiivsete organisatsioonide juhid suudavad teistest paremini oma meeskondi tööle innustada. Kriitiline on usu müümine, st juht peab suutma olla meeskonnale mitte ainult arusaadav ja veenev, vaid ka usku sisendav.

Meeskond annab endast rohkem nende eesmärkide elluviimisel, mis seonduvad positiivsete emotsioonidega. Sihtide seadmisel keskendub meeskond mitte niivõrd juhi sõnadele, kuivõrd emotsioonidele. Järelikult on väga oluline, kuidas juht oma ideid meeskonnale välja pakub.

Et tulemuseks oleks meeskonna efektiivne tegutsemine, peab juht:

- looma positiivse õhkkonna;

- olema veenev ja ise innustunud;

- väljendama end lihtsalt;

- näitama, et meeskonnal on võimalik ennast arendada ja proovile panna.

Hetkel kuum