31. august 1997 kell 22:00

Käibemaksust

Kolmandal juunil võttis riigikogu vastu käibemaksuseaduse § 14 muutmise seaduse, mis lubab mitteresidentidest juriidilistele isikutele tagastada Eestis kaupade ja teenuste ostmisel makstud käibemaksu, kui vastav välisriik lubab samal tegevusalal tegutsevatele Eesti residentidele samasuguseid käibemaksusoodustusi. Käibemaks tagastatakse rahandusministri kehtestatud tingimustel ja korras (7. augusti määrus nr 53):

- kalendriaasta jooksul makstud käibemaksusumma peab olema vähemalt 4000 krooni;

- taotleja peab olema ostude sooritamise ajal kodukohariigis käibemaksukohustuslasena registreeritud;

- taotlus esitatakse kord aastas I poolaasta jooksul eelmise kalendriaasta ostude kohta, seega alates 01. 01.1998;

- maksuamet tagastab käibemaksu kuue kuu jooksul taotluse esitamise päevast arvates.

Hetkel kuum