13. oktoober 1997 kell 22:00

Keelata naftavedu läbi Kopli?

POOLT

Arvestades transpordi-skeemi, keskkonnaprobleeme ja kõike muud, tuleks praegu hoiduda Tallinna kesklinna sadamates täiendavate võimsuste väljaehitamisest ja täiendavate investeeringute tegemisest eesmärgiga laiendada transiiti läbi kesklinna. Kaugemas perspektiivis näeksin, et Tallinna linnavolikogu võiks võtta vastu otsuse, et raskekaalulised transiitveosed ei hakkaks kulgema läbi Tallinna kesklinna. Siin on väga pragmaatilised põhjendused. Kõigepealt see, et praegune raudteevõrk on välja kujunenud möödunud sajandi viimasel veerandil -- ajal, kui see kulges mööda linna serva. Ma küll ei taha hästi uskuda, et selle ühe miljoni tonni nafta vedamise pärast hakkab Orenburgneft ümber ehitama kogu Tallinna linna transpordiskeemi. Mul ei ole sugugi midagi konkreetsete firmade ja transiidi vastu.

Transiit on oluline element meie SKPs ja sellega tuleb mõtestatult tegeleda. Kesklinna sadamatel ei saa raskekaalulise transiidi seisukohalt tulevikus olla mitte mingisugust rolli. Mul on hea meel, et sedasi arvab ka transpordi- ja sideminister Raivo Vare.

VASTU

Keelata ei ole küll mida-gi vaja. Milleks keelata? Kopli poolsaare kaudu võiks naftatransiit käia, kui selleks ainult naftat jätkub. Volikogu asi, minu tagasihoidliku arvamuse kohaselt, pole keelata ega lubada, vaid on olemas tingimused, mis investorile esitatakse. Investor peaks ise jõudma seisukohale, kas tal on otstarbekohane investeerida Bekkeri sadamasse või mitte.

Esitatavad tingimused peavad olema sellised, mis arvestavad ka linnakodanike huvisid.

Minu arvates on Bekkeri sadama ümber toimuvas paljud küsimused segi aetud.

Pakkumist naftatransiidi osas Balti turul tuleb järjest juurde. Sellel aastal kasvab Balti mere äärsete idakalda terminaalide võimsus üle 200 000 kuupmeetri ja mulle praegu tundub küll, et kõigile naftat ei jätku.

Kindlasti on võimalik naftavedu korraldada nii, et keskkonnariski faktor on minimaalne.

Keelama naftavedu ei peaks. Naftatransiiti on võimalik korraldada palju tsiviliseeritumalt ja lõpliku sõna ütlemine naftaveo vajalikkuse üle tuleb jätta ikkagi investorile.

Hetkel kuum