14. oktoober 1997 kell 22:00

EMT rakendas lokaalse GSM-võrgu kärjeteate

EMT tootejuhi Kuno Peegi sõnul on kärjeteade mõeldud nii operaatori kui kommertsteadete edastamiseks GSM-telefonidele. Tekstiteate saavad kõik ühe tugijaama piirkonnas (kärjes) asuvad telefonid.

EMT edastab esialgu oma klientidele ja roaming-partneritele, kelle mobiiltelefonid lühisõnumi vastuvõtmist lubavad, tugijaama kärje nime.

«Sellega saab määrata täpset asukohta võrgu suhtes,» selgitas Peek. Kommertskasutuse võimalustena tõi Peek muu hulgas välja liiklusinfo, meditsiiniabi ja reklaami edastamise, mille vahendamiseks EMT on valmis koostööd tegema eri operaatoritega.

Kärjeteated on Peegi sõnul salastuseta ja vastuvõtjale tasuta. «Klient ise otsustab, kas ta soovib neid teateid vastu võtta või mitte,» selgitas ta.

EMT kärjesõnumi maht on 15 tekstilehekülge, igal leheküljel 93 sümbolit. BNS

Hetkel kuum