30. oktoober 1997 kell 22:00

Mida teha oma aja ära elanud sõidukiga?

Juhul kui auto on oma aja ära elanud ja tema remontimine ei ole enam otstarbekas, jääb üle auto lammutuskotta viia.

Niisama heast peast ei tasu autolammutuse poole sõitma hakata -- sõiduki lammutuskotta andmiseks tuleb see eelnevalt autoregistrikeskuse büroos registrist kustutada.

NB! Tasub meeles pidada, et sõidukit ei kustutata registrist juhul, kui see on politsei poolt tagaotsitavaks kuulutatud, arestitud või registreeritud pandina.

Autoregistrikeskus väljastab tõendi

Sõiduki lammutuskotta andmiseks väljastab ARK büroo sõiduki ja registriandmete vastavusel sõiduki omanikule (tema volitatud isikule) pärast sõiduki registrist kustutamist tõendi.

Tõend on isekopeeruval paberil, mille esimese eksemplari annab sõiduki omanik (tema volitatud isik) koos sõidukiga lammutuskojale, teine eksemplar jääb ARK büroosse ja kolmas sõiduki omanikule.

Tõend väljastatakse ainult Eesti riiklikku autoregistrisse kantud ning seoses kasutamisest loobumise ja lammutuskotta andmisega registrist kustutatud sõiduki kohta.

Kui sõiduk on toodud Eestisse varuosadeks ja see tahetakse anda lammutuskotta, tuleb lammutuskojale esitada tollidokumendid (tollitõend või tollideklaratsioon).

Sõiduki lammutuskotta andmisel tuleks veenduda, et lammutuskoda omaks vastavat tegevuslitsentsi (D-liik) -- sõidukite lammutamine, lammutatud sõidukite numbriliste agregaatide ning kerede remont ja müük.

Sõiduki arvelt kustutamiseks vajalikud dokumendid

Sõiduki arvelt kustutamiseks peab sõiduki omanik või tema volitatud isik:

-- täitma vormikohase avalduse ja esitama selle ARK büroole;

-- esitama sõiduki ARK büroole dokumentide ja registriandmete õigsuse kontrollimiseks;

-- tagastama ARK büroole sõiduki registreerimistunnistuse (tehnilise passi ja/või talongi) ja registreerimismärgi (-märgid);

-- esitama kviitungi sõidukimaksu tasumise kohta (kui see on kehtestatud) ja kehtiva liikluspoliisi (juhul kui sõiduk liigub omal jõul).

Hetkel kuum