30. oktoober 1997 kell 22:00

Pärnu majandusühistu on pankrotistunud

Pärnu majandusühistu suurimad võlausaldajad on peale Eesti tarbijate keskühistu (ETK) ka Hoiupank ja Ühispank, mille võlad on pandiga tagatud, ütles majandusühistu ajutine pankrotihaldur Kadi Viira.

Pankade nõuded küündivad Viira sõnul kokku kolme miljoni kroonini, ETK võlanõue on aga seitse miljonit krooni, mis on osaliselt tagatud.

Kokku on majandusühistul võlgu umbes 15 miljonit krooni, millest kaks miljonit on maksuvõlg ja kolm miljonit jaguneb väikehankijate vahel.

Vara on Pärnu majandusühistul bilansi järgi 20 miljoni eest, kuid tegelik väärtus on Viira hinnangul poole väiksem. Ettevõtte vara hulka kuulub rida väikseid kauplusi Pärnus ja Pärnu maakonnas.

PMÜ pankroti põhjustas Viira sõnul vale majandamine.

ETK juhatuse esimehe Uno Koppelmaa sõnul on PMÜ strateegiline partner, mitte tütarettevõte, ning seetõttu ei mõjuta PMÜ pankrot otseselt tarbijate keskühistut.

Pärnu majandusühistu makseraskus on ETK juhatuse liikme Danel Tuusise sõnul küll tõsine, ent lühiajaline. Kui majandusühistu restruktureerib aktivad ja koostab pikaajalise tõhusust tõstva kava, ei too pankrot kaasa firma likvideerimist, lisas ta.

PMÜ võlausaldajate esimene koosolek toimub 24. novembril. BNS

Hetkel kuum