17. november 1997 kell 22:00

Viimane kuu esitada taotlus CEMT loa saamiseks

CEMT lubade taotlemiseks peavad autovedajad esitama kirjaliku taotluse Eesti rahvusvaheliste autovedajate assotsiatsioonile 10. detsembriks.

Taotluses tuleb eraldi märkida oma soov «roheliste» (U) ja ohutute (S) autode CEMT lubade osas ning lisada juurde nende autode U- ja S-sertifikaadid ja registreerimistunnistuste koopiad.

Pärast CEMT lubade taotluse esitamise tähtaega hangitavate veokite kohta tuleb esitada automüüja kirjalik kinnitus, kus peab olema märgitud autode arv ja nende tarneaeg.

Austria ja/või Itaalia CEMT loa soovi korral tuleb lisada koopia lepingust vastava koostööpartneriga.

CEMT loa kehtivusaeg on üldjuhul üks aasta. Ettevõttele väljastatud luba ei tohi edastada teisele ettevõttele. Loa kehtivust on õigus peatada, kui luba ei kasutata efektiivselt või rikutakse seadusi.

Kaks korda aastas kogutakse ettevõttelt infot CEMT loa kasutamise kohta. ÄP

- kellel on kehtiv rahvusvaheliste autovedude litsents

- kellel on vähemalt viis rahvusvahelistele kaubavedudele lubatud autot

- kes omavad esindajaid või agente vähemalt kolmes viisat nõudvas CEMT liikmesriigis

- kes kindlustavad ühe loaga autode aastaseks läbisõiduks vähemalt 100 000 kilomeetrit

* CEMT luba annab sellel märgitud vedajale õiguse vedada kindlaksmääratud perioodil kaupu üksiku veoauto või autorongiga Euroopa transpordiministrite konverentsi erinevates liikmesriikides asuvate peale- ja mahalaadimiskohtade vahel. Samuti annab õiguse sõita ilma koormata kõikjal liikmesriikide territooriumil. Kui loal puudub keelav märge, kehtib see ka Austrias ja Itaalias. Luba ei kehti kaubaveol liikmesriigi ja mitteliikmesriigi vahel.

- Riigid, kus kehtib CEMT luba:

Austria, Belgia, Bosnia-Hertsegoviina, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Leedu, Luksemburg, Läti, Makedoonia, Moldova, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Suurbritannia, ?veits, Taani, T?ehhi, Türgi, Ungari.

Hetkel kuum