25. november 1997 kell 22:00

SAF on pidevalt arenev tarkvara

Tootja:- AS Sysdec

Operatsioonisüsteemid:- MS Windows 95, NT ja 3.1x, MS DOS

Toote orienteeritus:- nii väikesed kui suured ettevõtted

Andmebaas:- MS Foxpro

Hinnaklass:- 1180 kuni 70 000 kr

Kasutajaid:- kasutatakse 900 ettevõttes

SAF 5.2 on personaalarvutitel töötav majandusarvestuse süsteem, mis sisaldab integreerituna moodulid raamatupidamise, ostu, müügi, lao, põhivarade ja raha liikumise üle arvestuse pidamiseks.

Aruandlus, mis on kasutaja poolt kujundatav, võimaldab eelarvete ja kulude jälgimist ning tootmise omahinna arvestust. Süsteemi modulaarne ülesehitus, võime töötada erinevates kohtvõrkudes, laiendatavus kasutaja poolt koostatud programmidega ja paindlik hinnapoliitika lubab SAFi kohandada nii väikeettevõtte kui ka keskmisest suurema firma raamatupidamise vajadustele.

Kodumaine tootja suudab toote arendamise kõrval tagada ka kasutaja nõustamist süsteemi juurutamisel ja ka igapäevases töös.

+ Meie firmas kasutab SAFi korraga viis inimest, võrgutöö on väga hea. Ta on lihtne kasutada ka arvuti mittetundjale. Hooldusega võib rahule jääda -- pärast paigaldamist, kui probleeme tekkis, tuldi kohe kohale ja lahendati kõik küsimused. SAFil on korralik mask vigade ja ükskõik millise perioodi andmete otsimiseks.

- Kasutame SAFi 70% ulatuses, olulisi vigu ei tea. Väike probleem oli deebitoride-kreeditoride väljunditega, kus rahaliikumise väljatrükis puudusid kuupäevad.

+ Tänu vastuvõtlikele Eesti autoritele on SAFi areng kogu aeg olnud kiire ja turu vajadusi järgiv. Nii SAFi aruanded, dokumendid kui ka toimimisloogika on muutunud paindlikumaks ja käepärasemaks.

- Paketi poolt antav vabadus nõuab ka selle kasutajalt ja rakendajalt keskmisest kõrgemat erialast professionaalsust. Ootame SAFi praeguse, xBASE'il rajaneva andmebaasimootori ajakohastamist -- see loob eeldused senisest hoopis laiema sihtgrupini jõudmiseks.

+ Kasutatakse konteeringute sellist liigendust, mis võimaldab ettevõttes arenenud jälgimise süsteemi. Päringute süsteem võimaldab saada kliendisõbralikku infot mitme valdkonna spetsialistidel.

- Kontode, kulukohtade ja artiklite koodidena võib kasutada ainult fikseeritud pikkusega numbreid. Puudub võimalus grupitunnuste peegelduseks koodide järkudes. Üheaegselt pole võimalik fikseerida kauba tellijat, maksjat ja saatjat. Puudub mugav müügitellimuste haldamise süsteem.

Hetkel kuum