23. detsember 1997 kell 22:00

Euroopa Liit avab sideturu konkurentsile

Telekommunikatsiooniteenuste turu avamiseks tuleb ELi liikmesriikidel alates 1. jaanuarist kaotada kõik firmadele antud eri- ja ainuõigused ning avada vabale konkurentsile mitteavalik telefonside koos kõigi lisateenustega, samuti andme-, satelliit- ja mobiilside.

Fikseeritud telefonside ainuõigused säilivad vaid vähem arenenud sidevõrkudega riikides, nagu Kreeka, Iirimaa ja Portugal, kus kohalikud operaatorid saavad rahvusvaheliseks konkurentsiks valmistumiseks lisaaega kuni 2003. aastani.

ELi täieliku konkurentsi direktiivi järgi tuleb 1. jaanuariks liberaliseerida üldkasutatavad telekommunikatsiooniteenused ja infrastruktuur. Sellega haakub kaabel-TV võrgu direktiiv, mis kaotab piirangud kaabeltelevisioonivõrkudes teiste sideteenuste nagu telefoni- ja andmesideteenuste osutamiseks.

Võrkude omavahelise ühendamise direktiiv sätestab nõuded üldkasutatavate võrkude operaatoritele võrkude omavaheliseks ühenduseks, millega peab tagama mitmekesise teenindussektori. Mobiilside piiranguks võivad edaspidi olla ainult objektiivsed tingimused, nagu sagedusspektri piiratus.

Terminaaliseadmete turu avamiseks nähakse ette rahvuslike monopolide kaotamine terminaaliseadmete impordil, müügil, võrku ühendamisel ja hooldusel. Tulevikus peaks moodustuma ELi sisene ühtne turg, kus ühes liikmesriigis heaks kiidetud seadet võib piiranguteta kasutada kõigis ELi riikides.

Samas näitab tänaseks oma sideturud juba avanud riikide kogemus, et konkurentsi areng võtab aega ning et uutel tulijatel on raske aastakümneid monopoolses seisundis olnud kohalikelt firmadelt turuosa kätte võita.

British Telecommunications hoiab enda käes endiselt 70% koduturust, ehkki turg on avatud juba 13 aastat. Rootsi avas fikseeritud telefonsideturu 1993. a, millest tänaseks on 94 protsenti Telia oma.

Samas on Suurbritannias alates 1984. a tegevuslitsentsi saanud ligi 50 operaatorfirmat ja telefoniteenuste hinnad on klientidele ligi poole võrra odavnenud. FT-ÄP

Hetkel kuum