24. november 1999 kell 22:00

Süsteemitelefonil rohkem võimalusi

ISDN- (täisdigitaalne multiteenusvõrk) keskkonnas töötavate telefonivahendusjaamadega kaasnevad kindel ühenduse kvaliteet, kiirus, paindlikkus ja mitmete teenuste integreeritus (telefoni-, andmeside- ja multimeediateenused).

Korralik ISDN-süsteem nõuab suurt investeeringut telefonivahendusjaama näol. See on arvutikorpuse-suurune kast, kuid sellest mitmeid kordi kallim. Tegelikult säästab täpselt vajadustele vastav vahendusjaam raha. Sellesse investeeritud raha teenib ennast tagasi juba kahe-kolme aastaga.

Samuti pole vaja muretseda tuleviku pärast, sest korralikud vahendusjaamad on modulaarse arhitektuuriga -- seega saab abonentide mahtu ja tarkvaralisi võimalusi uuendada ning suurendada vastavalt vajadusele.

Kindlasti tuleks enne telefonijaama ostu selgeks teha iga töökoha (allabonendi) iseärasused. Kui helistamisi on palju, peaks töökohale paigaldama süsteemitelefon, kui ei, siis piisab ka analoogtelefonist (nn tavatelefonist). Süsteemitelefonid tuleks osta koos vahendusjaamaga, sest nad on reeglina mõne kindla tootja jaama karakteristikaga kokku sobitatud ehk tootjakesksed telefonid ja poodidest neid üldjuhul ei leia.

Süsteemitelefon võimaldab kõikide ISDN-standardile omaste teenuste kasutamist:

- Kui teil on programmeeritud siseabonendi esindus (kolleeg, kellega on palju suhtlemist) süsteemitelefoni klahvi alla, võite sõltuvalt olukorrast ühe klahvivajutusega kas talle helistada, tema kõnedele vastata või temale mõeldud kõne endale noppida.

- Helistaja numbrinäit.

- Kolm virtuaalset kõnekanalit ühel telefonil: ühega toimub kõne, teine soovib minuga rääkida ehk koputab... Nüüd otsustan, keda ma eelistan (kuna ma näen sissehelistaja numbrit), kas panen esimese kõne ootele ja tegelen teisega. Samas saab ka teise sissehelistaja ootele jätta ja teha kolmandaga vahekõne (näiteks midagi täpsustada).

- Jooksva kõne maksumuse ja kestuse näit.

- Selektorside -- võimaldab süsteemitelefonide valjuhääldite kaudu otsida firma ruumidest töötajaid, edastada teateid, kutsuda kokku koosoleku jne.

- Kõik funktsiooniklahvid on varustatud integreeritud valgusdioodidega, mis annavad märku aktiveeritud funktsioonidest. Helisemistugevuse ja meloodia reguleerimisega saab muuta «oma» telefoni helina kergelt äratuntavaks. Võimalik on täiendava adapteri lisamisega luua oma süsteemitelefoni kaudu täiendav, eraldi telefoninumbriga abonent.

Töökohalt eemaldudes saab töötaja jätta sellest teate telefonile ja suunata oma kõned kellelegi teisele. Samuti võib jätta siseabonentidele tagasihelistamispalve või panna ennast kõnejärjekorda. Samamoodi on võimalik ka teistel süsteemitelefonide kasutajatel näha, millega kolleeg tegeleb. Teated: «Olen koosolekul kuni kl 14.00» või «Saabun puhkuselt 29.11» teevad teiste töötajate elu palju lihtsamaks. Mõned süsteemitelefonid on mobiilidest tuntud nn scroll-menüüga: edasi-tagasi-kinnitan klahvidega.

Esmapilgul kallina tunduva vahendusjaama ja süsteemitelefonide kasutajad veenduvad üsna pea nende kasulikkuses. Rahaline kokkuhoid väljendub selles, et kõik telefonikõned saavad korralikult käsitletud.

Autor: Ivo Mägi

Hetkel kuum