Virkko Lepassalu • 5. oktoober 2001 kell 8:20

Riigikontroll: kalavarude säilimine kahtluse all

Riigikontrolli pressiesindaja Sven Soiver teatas äsja, et riigikontroll analüüsis riigi tegevust kalavarude haldamisel ning leidis, et hulgaliselt tulevikku mõjutavaid probleeme on lahendamata.

Riik peaks riigikontrolli arvates tagama, et püügikvoodid ja püügiload oleksid

omavahel tasakaalus. Kui senist intensiivset kalapüüki jätkata, tähendab see kalamajanduse olukorra jätkuvat halvenemist.

Väljapüügi vähenedes väheneb ka Eesti kalatööstuse kohalik tooraine. Seetõttu jääb Eestis kalandusega hõivatuks üha vähem inimesi, analüüsis Riigikontroll. See omakorda tähendab sotsiaalse olukorra pingestumist ja maksutulude kahanemist.

Avamere püügikvoodi (sh kaugpüügi) jaotussüsteem ei toeta lõppkokkuvõttes Eesti kalurit. Riigikontroll juhib tähelepanu, et Eesti seadusandlus on kindlustanud

krevetipüügi jms avamere püügi võimaluse ilma reaalse enampakkumisetapikaajaliselt mitmetele firmadele, kes ei kasuta Eesti tööjõudu. Seega võiks kalalaevadelsaada tööd rohkem Eesti inimesi, kui praegu.

Hetkel kuum