11. oktoober 2001 kell 22:00

Liidust väljajäämine oleks enesetapp

Mis juhtub siis, kui Eesti ei liitu Euroopa Liiduga?

See oleks Eesti jaoks enesetapp. Muidugi ei kaoks Eesti riik maakaardilt, kuid sisuliselt see tähendaks loobumist kunagi järele jõuda arenenud lääneriikidele. Liitumise mõju Eestile rahalises mõttes oleks loomulikult kasulik, avanevad ju sellega kõiksugu fondide ja abiprogrammide rahakotid. Kuid oluliselt suurem mõju liitumisel või mitteliitumisel on psühholoogilist laadi. Pea kõik välisinvestorid, kes siia investeerinud, on teinud seda usus, et Eesti liitub.

Seega tähendaks mitteliitumine olulist tagasilööki välisinvesteeringute voolus Eestisse?

Välisinvesteeringute maht kukuks dramaatiliselt. See juhtub seda enam, kui Euroopa Liiduga liitub näiteks Läti. Eestisse tulema pidanud välisinvesteeringud liiguksid sel juhul lõunanaabrite juurde. Kordan veel, pea iga välisinvestor on siia tulnud teadmisega, et Eesti liitub Euroopa Liiduga.

Liidus olles sõltume Brüsseli ettekirjutustest. Kas mitteliitumine tähendaks aga meile väiksemaid võimalusi teha otsuseid kiirema kasvu nimel?

Eesti majanduse ja inimeste heaolu jaoks oleks oluliselt kasulikum olla agressiivne ja liberaalne liidu sees, kui liidust väljas. Tõsi, Eesti saaks liidust väljas olles ise otsustada näiteks oma maksupoliitika üle, kuid liidust välja jäädes nulliksid kõik kõrvalmõjud selle efekti. Liidust välja jäämine oleks katastroof.

___________________________________________

Eesti valmistub ELiga liitumise peatumiseks

Gräzin ja Raig: kiire liitumise vastu

Christolon: ELiga liitumise viis tagajärge

Hetkel kuum