31. oktoober 2001 kell 22:00

ASi Tallinna Vesi kavast vähendada omakapiali

ASi Tallinna Vesi omakapitali vähendamisest võidavad kõik osapooled. Laenude kavandatav ulatuslikum refinantseerimine võimaldaks oluliselt vähendada ettevõtte kapitali hinda ja pakkuda tarbijaile seeläbi parema hinnaga kvaliteetsemat teenust. Kavandatud samm annaks linnakodanikele kohe tagasi 471 miljonit krooni. Tarbijaid see samm vähemalt lühiajaliselt ei mõjuta ja pikaajaline toime on pigem positiivne. Tuumikinvestor saaks aga rahasüsti kõrval tõsta ettevõtte rahanduslikku tõhusust. (PM, 31. 10.)

Tallinna linn võidab Tallinna Vee aktsiakapitali arvel järgmise aasta eelarvesse kuni 470 miljonit krooni teede ja koolimajade remondiks. Poliitilised jõud arutavad praegu selle tehingu üle, kuid üldkoosoleku otsus peaks tehtama järgneva nelja nädala jooksul. (ÄP, 31.10.)

Järgnevaks viieks aastaks näeb Tallinna Vee arengukava ette ligi ühe miljardi krooni suurust investeeringut infrastruktuuri, mida on kasulikum teha laenurahaga. Oleme võtnud linna ees kohustuse ehitada välja kanalisatsioonisüsteem äärelinnades, nt Nõmmel, ning parandada heitvete kvaliteeti. Omakapitali arvel tehtud investeeringute asendamine laenukapitaliga jätab tarbijaile vee hinna muutumatuks. (ÄP, 31.10.)

Keskfraktsioon kaalub linnavalitsuse umbusaldamist kavatsetava aktsiatehingu pärast, sest näeb selle taga ebaausat katset võtta ettevõttest välja erastamisel makstud summa. Tegemist võib olla katsega anda järgneva aktsiakapitali laiendamisega veel suurem osa ettevõtte aktsiatest erainvestorile. Ligi aasta tagasi miljardikroonisel erastamisel võeti ette aktsiakapitali laiendamine. Tegemist on ilmselgelt raha väljavõtmisega erastamislaenu katteks, mille tagajärjel peavad tarbijad kinni maksma investeeringuteks võetavate laenude intressid. (ÄP, 31.10.)

Hetkel kuum