3. detsember 2001 kell 22:00

Edukas logistik vajab koolitust

Eestis võib logistikaalaseid koolitusi korraldavad firmad ühe käe sõrmedel üles lugeda, sellest hoolimata pole ükski tarvilik osa terviklikust ahelast katmata. Pakutakse nii ettevõttesiseseid koolitusi, avalikke kursuseid, ühepäevaseid ja aasta läbi kestvaid õppeprogramme, lektoriteks nii Eestist kui ka mujalt maailmast pärit oma ala spetsialistid.

Avalik-õiguslikest ülikoolidest tasub pöörduda TTÜ Avatud Ülikooli poole, logistika ained leiab ehituse õppesuuna alt, ainepunkti hind on 550 krooni. Kursuse lõppedes antakse ka vormikohane tõend õpisoorituste kohta.

Marketingi Instituudi õpe toimub 8?9 päeva ühe aasta jooksul. Soodustus kogusumma tasumisel 8, võimalik on ka järelmaksuga individuaalgraafik. Osalemise eeldusteks on vanus vähemalt 20 aastat, töökogemus 2?4 aastat. Õppetöö koosneb loengutest, rühma- ja iseseisvast tööst. Iga aine eksamitulemuse ja koduste tööde keskmine hinne kirjutatakse lõputunnistusele.

EMI EWT Ida-Lääne Koolituse AS pakub soodustusi rohkem kui kahele osavõtjale üheaegsel registreerimisel ja kogu mahus tasumisel kõikidele FIATA (Rahvusvaheline Ekspedeerimisassotsiatsioonide Föderatsioon) diplomi kursustele 500 krooni osavõtja kohta ning Eesti Ekspedeerijate Assotsiatsiooni (EEA) liikmetele 3000 krooni. FIATA diplomit annab välja FIATA peakorter Zürichis ja see näitab ekspedeerija kõrget kvalifikatsiooni. Kursused, mis on koostööprojekt EEAga, kestavad viis kuud, igas kuus 2?3 päeva loengute, rühmatööde ja arvestustega. Lahendada tuleb koduseid ülesandeid, koostada ja kaitsta lõputöö.

Logistikaan Koulutuskeskus ECL Oy Ab (Soome logistikakoolituskeskus) korraldab ELA (European Logistic Association) poolt välja töötatud koolitusi eelkõige logistilist töökogemust omavatele inimestele. Õppetöö koosneb loengutest ja rühmatöödest. 2+2 päeva kestva koolituse maksumus on 9700 krooni, ühepäevase õppe tasu on 3900 krooni. Ettevõttesisese koolituse aluseks võetakse baaskursus, mida vastavalt tellija soovile muudetakse. Soodustused on logistikaühingute liikmetele. Kursuse lõpetaja saab tunnistuse.

Logistic Consulting Group tegeleb nii firmasiseste kui ka avalike kursustega. Seminaridel jagatakse nii teooriat kui ka maailmapraktika kogemusi. Programm muutub vastavalt sellele, millised logistika valdkonnad on ettevõtete jaoks kõige tähtsamad. Sünkroon- ja järeltõlkega ingliskeelseid loenguid viivad läbi eksperdid Taanist. Ühe firmasisese koolituspäeva miinimumtasu on 15 000 krooni (sõltub osalejate arvust, toimumise kohast jne).

Autor: Imbi Ost

Hetkel kuum