Inge Rumessen • 10. detsember 2001 kell 8:10

Järva maavanem tunnustab edukaid ettevõtjaid

Järva maavanem Theo Aasa annab täna ülevaate Järvamaa sotsiaal-majanduslikust olukorrast, ühtlasi autasustab esmakordselt enam silma paistnud ettevõtjaid Järvamaa Teenetemedaliga.

Järvamaa Teenetemedali saab AS Rationel Eesti juhatuse liige Toomas Agasild tulemusliku töö eest Mäo piirkonna tööstusküla arendamisel, töökohtade loomisel, AS Rationel Eesti juhtimisel ning tugevaks eksportfirmaks kujundamisel.

Tulemusliku töö eest ettevõtte juhtimisel, töökohtade loomisel ja arendamisel pälvis Järvamaa Teenetemärgi ka õmblusfirma Pakpoord OÜ juhatuse liige Kaja Vallsalu.

Tulundusühistu E-Piim juhatuse liige Jaanus Murakas saab Järvamaa Teenetemärgi tulemusliku töö eest toiduainetetööstuse ettevõtte juhtimisel ja arendamisel kaasaegseks, euronõuetele vastavaks piimatöötlejaks.

Järvamaa Teenetemärgiga autasustatute hulgas on ka AS Jalax juhatuse liige Laur Lubja. Tema pälvis autasu tulemusliku töö eest metallmööblit tootva ettevõtte juhtimisel, töökohtade loomisel ja arendamisel ning ekspordi edendamisel.

Tulemusliku töö eest firma juhtimisel, töökohtade loomisel ja arendamisel ning piirkonna majanduselu edendamisel autasustas maavanem Järvamaa Teenetemärgiga Koerus asuva aktsiaseltsi Konesko juhatuse liiget Mart-Järvo Hirtentreud.

Järvamaa Teenetemedal ja Järvamaa Teenetemärk on asutatud Järvamaale osutatud teenete tunnustamiseks ja seda antakse isikutele, kes oma töö ja tegevusega on andnud olulise panuse maakonna arengusse.

Päev läbi kestval majandusseminaril räägib Euroopa Liiduga liitumise mõjust Eesti majandusele majandusministeeriumi asekantsler Signe Ratso. Valitsuse majanduspoliitikat selgitab peaministri majandusnõunik Kersti Kaljulaid.

Päraslõunal tutvustab Järvamaa Ettevõtluskeskuse juhataja Silva Anspal ettevõtluse tugisüsteemi ettevõtluskeskkonna kujundajana.

Hetkel kuum