ÄP fototoimetus • 22. oktoober 2003 kell 22:00

Metsaseaduse rikkumised

- Jõustus Lääne-Viru Maakohtu otsus, millega mõisteti Olavi Kamarik, Kuldar Assmann ja Vello Sarnik süüdi Pihlaspea külas Lahe-maa Rahvuspargi piiranguvööndis asuval maaüksusel toime pandud ebaseaduslikus raies (mehed raiusid lageraiena 245 tm puitu alal, kus on lõppraie lageraiena keelatud) ning karistas neid tingimisi neljakuulise vangistusega 18-kuulise katseajaga. Raiega tekitati 150 793 kr kahju, mille mehed peavad heastama.

- Jõustus Lääne-Viru Maakohtu otsus, millega mõisteti Peep Susi süüdi metsa varguse eest. Susi tegi 2002. a aprillis lageraiet Vinni vallas Rünga külas ja müüs raiutud 512 tm metsamaterjali maha. Karistuseks mõisteti Susile 3 aastat vangistust tingimisi 3aastase katseajaga. Hüvitada tuleb keskkonnale tekitatud kahju 124 550 kr ja vargusega riigile tekitatud kahju 309 064 kr.

- Põlvamaal Kanepi vallas Põlgaste külas raiuti mais ja juunis metsaseadusega keelatud viisil 364 tm puitu ja tekitati keskkonnakahju 254050 kr.

- Kanepi vallas Kaagna külas oli juunikuus metsaseadu-sega keelatud viisil raiutud 103 tm puitu ja tekitatud keskkonnakahju 76 950 kr.

- Kaagna külas uuritakse teistki ebaseaduslikku metsaraiet ja vargust - raiutud on 114 tm puitu ja tekitatud keskkonnakahju 40 115 kr.

- Värska vallas Treski külas asuval kinnistul raiuti lubatust rohkem 607 tm puitu, keskkonnakahju 409 788 kr.

- Orava vallas Hanikase külas asuval kinnistul raiuti 328 tm puitu lubatust enam, keskkonnakahju 288 760 kr.

- Septembri alguses Veriora vallas Soohara külas raiuti raieõiguseta ja viidi ära 38,3 tm puitu.

- Juulis Võrumaal Erastvere metskonnas on raieõiguseta raiutud 18 tm puitu ja tekitanud keskkonnakahju 10498 kr.

Allikas: keskkonnainspektsioon

Autor: ÄP

Hetkel kuum