Aili Sandre • 30. oktoober 2003 kell 11:17

11 Tallinna lähivalda taotlevad ühiselt raha ISPA fondist

Veevarustuse ja kanalisatsiooni arengukava elluviimiseks taotleb Rae vald koos kümne Harjumaa omavalitsusega raha Euroopa Liidu ISPA fondist.

Praegu ei suuda vald ainuüksi oma kuluga rajada puurkaeve ja torustikke ega välja ehitada ühisveevärki ja kanalisatsiooni, selgitab taotluse tagamaid homses Äripäevas Rae valla arengu- ja planeerimisameti vaneminsener Lembit Vares.

Rae valla alevike ja külade veevarustuse arengukava aastani 2015 järgi kasutatakse vallas veevarustuseks põhjavett. 'Põhjavee kasutamise kasuks rääkisid arengukava kinnitamisel veel asjaolud, et põhjaveel põhinev ühisveevärk on lokaalselt arendatav ja kriisiolukorras kindlalt toimiv,' selgitab Vares.

Varse sõnul kaaluti arengukava koostamisel ka võimalust hakata kasutama ASi Tallinna Vesi veepuhastusjaamast tulevat pinnavett. Ühisveevärgi väljaehitamine nõudnuks 62,3 miljonit krooni. Piirkonna veega varustamiseks puurkaevude baasil oleks Varese hinnangul investeeringuvajadus 68,3 miljonit krooni.

'Majanduslikult kasulikum variant selgunuks, kui Tallinna Vesi oleks andnud teada müüdava vee hinna liitumispunktis ja liitumistingimused. Kahjuks ei vastanud Tallinna Vesi Rae vallavalitsuse ja arengukava koostajate järelepärimistele,' nendib Vares.

Hetkel kuum