Inno Tähismaa • 11. november 2003 kell 10:32

Euro võib Eestis käibele tulla 2006. aasta teisel poolel

Eesti Panga hinnangul on euro Eestis käibeletuleku varaseim võimalik tähtaeg 2006. aasta teine pool.

?Kiire liitumine euroalaga on Eesti eesmärgiks, kuna see toetab meie konkurentsivõimet, majanduskasvu, tööhõivet ja seeläbi kiiret elatustaseme kasvu,? ütles Eesti Panga keskpangapoliitika osakonna juhataja Ilmar Lepik. Ta lisas, et kuivõrd ERM2 vahetuskursimehhanismi töös peab kandidaatriik osalema vähemalt kaks aastat, siis on varaseim võimalik tähtaeg euro kasutuselevõtuks Eestis 2006. aasta teine pool. Lepiku sõnul kavatseb Eesti säilitada praeguse vahetuskursi kuni euro tulekuni.

Euroopa keskpanga pressinõunik Jukka Ahonen ütles, et kandidaatriikides euro kasutuselevõtuks pole ajagraafikut koostatud. Euro kasutuselevõtuks hindavad Euroopa Komisjon ja Euroopa Keskpank iga kandidaatriigi majandusliku arengu taset vastavalt koostatud arenguaruannetele.

Enne euro kasutuselevõttu ei pea Eesti loobuma valuutakomitee süsteemist ega kindlalt fikseeritud kursist. Jukka Ahonen ütles, et Euroopa keskpank tunnistab valuutakomitee süsteemi juhul, kui kohalik valuuta on seotud euroga.

Euroopa rahaliidu (EMU) täisliikmeks saamiseks ja europiirkonnaga liitumiseks peavad kõik kandidaatriigid liituma ja osalema vahetuskursimehhanismis ERM2 (exchange rate mechanism 2), mis on ühtlasi üheks Maastrichti kriteeriumiks. ERM2 on raamistik, milles osalejad seovad oma rahvusvaluuta kursi euroga ning viivad oma majandusnäitajad vastavusse teiste Maasrichti kriteeriumitega, mis hindavad eelarvedefitsiiti, riigivõlga, inflatsioonitempot ja pikaajalisi intresse.

Vastavalt ühinemislepingule Euroopa Liiduga peavad kõik 2004. aastal EL-iga liituvad riigid, nende hulgas Eesti, ühinema Euroopa Majandus- ja Rahaliiduga (Economic and Monetary Union, EMU) ning võtma kasutusele ühisraha euro. Järgmise aasta kevadel liituvate riikide korral ei ole ette nähtud erandeid nagu praegu Suurbritannia ja Taani korral. Samas, pärast liitumist saavad uutest liikmesriikidest EMU liikmed nn piiratud õigustes, st euro kaustusele võtmine ei toimu koheselt.

Hetkel kuum