30. november 2003 kell 22:00

Arendajalt tuleb nõuda kvaliteetset sidelahendust

Uude majja kolinud ja õnnelik perekond võib ühel hetkel avastada, et ilusal kodul on mõned puudused ? kodustöötamise, asjaajamise ja maailmaga suhtlemise võimalused on piiratud, sest internetti ei pääse ja ka koduvalvet ei saa rakendada. Kokkuhoidlik majaehitaja ja paraku ka kokkuhoidlik kinnisvaraarendaja pidasid erinevateks sidelahendusteks vajaliku kaablivõrgu rajamist liiga kulukaks.

Tihti on arendaja peamine äriidee pakkuda odavalt. Nii ongi otsustamise ja valikute küsimus, mille arvel kokku hoida ja kuidas see kokkuhoid meie elukvaliteeti tulevikus mõjutab.

Tõsiasi on, et ehitusloa saamiseks nõuab osa kohalikke omavalitsusi kinnisvaraarendajatelt sidelahenduste tehnilisi tingimusi. Kahjuks juhtub ka nii, et sidelahenduste kaablivõrgu projekt küll kooskõlastatakse, kuid jäetakse hiljem ellu viimata.

Oluline sõnum tulevastele majaomanikele on, et arendatavas piikonnas on investeering sidevõrgule tunduvalt odavam kui juba valmis ehitatud elurajoonis, kus tuleb lahendus leida igale kliendile eraldi.

Võib tuua kurbi näiteid, kus uute elurajoonide asukad on tõeliste raskuste ees. Need on piirkonnad, kust kinnisvaraarendaja on juba lahkunud, aga soodne ja vajadusel ühenduse kiiruse suurendamist võimaldav sidelahendus puudub. Kui kliendil ei ole arendajaga sidelahenduse tingimusi täpselt kokku lepitud ja kohustusi/õigusi lepingus fikseeritud, siis ei saa ta arendajalt ka midagi nõuda ja ongi sunnitud hiljem ise pääseteed otsima.

Miks siiski on valmis ehitatud infrastruktuuriga piirkonnas iga maja kommunikatsioonivajaduste ükshaaval lahendamine kulukas ja ka keeruline?

Keeruline on sellepärast, et ühendusi tuleb rajada (mis sageli tähendab ka kaevetöid) äsja valmis ehitatud (tänavad, haljastus, vee-, elektri-, kanalisatsioonitrassid, eramaad) piirkonnas. Kulukas on ka veel sellepärast, et kliendiliini ehituse (sidevõrgu operaatori juurdepääsuvõrgu lõpp-punktist kliendi terminalini rajatav liiniosa) kulud peab kandma klient ise. Ühise projekti alusel ja koos muude kommunikatsioonide ehitusega tulevad kulud väiksemad. Heast koostööst võidavad kõik, eriti aga tulevane elanik.

Esialgne kokkuhoid võib mõne aja pärast värske majaomaniku rahakotile või heaolule tõsise hoobi anda.

Autor: Enno Kiviloo

Hetkel kuum