Heidit Kaio • 16. detsember 2003 kell 15:00

Eesti saab Pharelt viimased 55 miljonit

Täna sai allkirjad Euroopa Liidu Phare rahvusliku programmi viimase osa projektid kogumahus 3,5 miljonit eurot ehk 54,7 miljonit krooni.

Eesti avalik sektor kaasfinantseerib projekte 561 400 euro ehk 8,8 miljoni krooniga.

Projektide lepingu allkirjastasid rahandusminister Taavi Veskimägi ja Euroopa Komisjoni Delegatsiooni juht Eestis John Kjaer.

Euroopa Liidu Phare 2003. aasta programmist antakse abi liitumispartnerluslepingu lähiaja eesmärkide saavutamiseks.

Allkirjastatud kolmanda osa raames toetatakse korruptsiooni vähendamist, Euroopa Liidu õiguse alase kompetentsi tõstmist Eesti kohtunike hulgas ja efektiivse tunnistajakaitsesüsteemi loomist.

Samuti toetatakse IT kuritegude uurimise arendamist ning soolise võrdõiguslikkuse edendamist riiklike institutsioonide haldussuutlikkuse tõstmisel.

Kuna liitumisel Euroopa Liiduga avanevad Eestile struktuurivahendid, on allkirjastatud projektide näol tegemist viimase Phare raames Eestile antava toetusega.

Eesti liitumisel Euroopa Liiduga jätkub siiani Phare raames rahastatud valdkondade toetamine uue Transition Facility programmi kaudu.

Transition Facility näol on tegemist abiprogrammiga, mis toetab institutsionaalse arengu tõstmist ning haldussüsteemi EL-i nõuetega vastavusse viimist pärast Eesti ühinemist Euroopa Liiduga.

Programm on Eestile avatud aastatel 2004-2006 ning 3 aasta vältel eraldatakse abi kokku 21 miljonit eurot ehk üle 328 miljoni krooni.

Kokku on Eestile Phare programmi raames aastatel 1991- 2003 eraldatud üle 5,1 miljardi krooni.

Hetkel kuum