11. november 2012 kell 21:00

BLRT peab maksma Gnidinile 24 286 eurot

Tallinna ringkonnakohus langetas kolmapäeval otsuse, mille järgi peab BLRT Grupp tasuma endise õigusdirektori, praeguse nõukogu liikme Mihhail Gnidinile saamata jäänud nõukogu liikme tasu kokku summas 24 286,60 eurot.

Tallinna ringkonnakohus jättis jõusse maakohtu otsuse, millega tunnistati ebaseaduslikuks BLRT suuromanike katse muuta  ühepoolselt nõukogu liikme Mihhail Gnidini ametilepingut.

BLRT Grupi üldkoosolek otsustas möödunud aasta 1. juulil vähendada nõukogu liikme tasu, samas nõukogu liikmega oli täiendavalt sõlmitud nõukogu liikme leping, kus oli samuti tasu suurus fikseeritud. Ringkonnakohtu otsuse kohaselt ei ole võimalik selles olukorras ühepoolselt nõukogu liikme lepingut muuta ning kontsern peab tasuma nõukogu liikmele lepingus kokkulepitud tasu ja seda sõltumata üldkoosoleku otsusest tasu vähendamise kohta. Praegu analüüsib BLRT kohtulahendit ning arutatab kassatsioonkaebuse esitamist.

“Mihhail Gnidini väidet, et tema soov on seista selle eest, et ettevõttel hästi läheks, tuleb ainult tervitada. Ja kui mõni aktsionär  lõpetab ettevõtte šantažeerimise, siis kaheldamatult on sel ettevõtte tulemustele positiivne mõju. Ootame lisaks aktsionär Gnidini sõnadele ka üleminekut tegudele,” lausus BLRT Grupi kommunikatsioonidirektor Katja Ljubobratets.

Ringkonnakohus nõustus esimese astme kohtu seisukohaga, et lepingu ühepoolne muutmine on ebaseaduslik isegi üldkoosoleku otsuse katte all, mille poolt hääletas Bermani kontrollitav enamus.

Mihhail Gnidin lausus, et ringkonnakohtu otsus kinnitab taas, et perekond Berman juhib BLRTd nagu oma pereäri, arvestamata, et ettevõttel on veel 60 aktsionäri, kes ootavad seaduslikku kohtlemist. “Juhatusel tuleb tegeleda ettevõtte efektiivsuse ja rentaabluse tõstmisega, mitte aktsionäridega sõdimisega. Nõukogu liikme ja aktsionärina soovin, et ettevõttel läheks hästi, ja plaanin seista selle eest kõigi seaduslike vahenditega,” lisas Gnidin.

Hetkel kuum