Ave Lepik • 11. november 2013 kell 7:11

Ametlike töötute arv pöördus pärast langust kasvule

Registreeritud töötute arv kasvas oktoobris 383 inimese võrra. Kuu lõpus oli töötuna arvel 32 655 inimest ehk 5,0% 16-aastasest kuni pensioniealisest tööjõust, teatas töötukassa.

Oktoobris võttis end töötukassas arvele 6416 uut töötut, samas sai töötukassa abiga tööle või alustas ettevõtlusega 3255 inimest.

Toetudes varasematele võrdlustele võib väita, et tegelik hõivesse liikujate arv on veelgi kõrgem, sest kõik inimesed ei teata töötukassale, kui on leidnud uue töökoha, selgitas töötukassa avalike suhete juht Erko Vanatalu.

Analüüsiosakonna juhataja Anne Lauringsoni sõnul hakkas pärast seitsmekuulist langust registreeritud töötute arv taas kasvama. "Tegemist on tavapärase, sesoonse töötute arvu kasvuga - hooajatööd lõppevad eelkõige teenindus- ja turismivaldkonnas ning põllumajanduses," ütles ta.

Kõrgeim oli registreeritud töötuse määr Valgamaal (9,0%) ja Ida-Virumaal (8,6%) ning madalaim Viljandimaal (3,3%) ja Jõgevamaal (3,6%).

Kõige suurema osa eelnevalt töötanud registreeritud töötutest moodustasid lihttöölised (18%), oskus- ja käsitöölised (18%) ning teenindus- ja müügitöötajad (17%).

Oktoobrikuu jooksul lisandus septembrikuuga võrreldes vähem uusi tööpakkumisi. Kuu jooksul lisandus 3977 uut tööpakkumist. Kuu jooksul vahendatavate töökohtade koguarv oli 8180. Kõige suurem osakaal vahendatavatest töökohtadest oli teenindus- ja müügitöötajatele (29%). Järgnesid oskus- ja käsitöölistele (19%) ning lihttöölistele (18%) pakutavad töökohad.

Töökoolitusel osales oktoobris 1720 ja tööotsingu koolitusel (tööotsingu töötoas) 1305 inimest. Tööpraktikal osales 470, tööharjutusel 532 ning tööklubis 1 085 inimest. Karjäärinõustamise teenust osutati 1997 korral. Ettevõtluse alustamise toetuse abil sai ettevõtte luua 37 inimest, kelle äriplaanide kohaselt luuakse 48 uut töökohta. Palgatoetusega oli oktoobris töötamas 1577 inimest. Lisaks osales veel 1547 inimest erinevates teistes aktiivsetes meetmetes.

Töötukassa maksis oktoobris töötuskindlustushüvitist 9905 inimesele ehk 27% kuu jooksul arvel olnud töötutest. Keskmine täiskalendrikuu eest makstud hüvitis oli 371 eurot ning hüvitisteks maksti kokku üle 3 miljoni euro. Ligikaudu 102 euro suurust töötutoetust sai oktoobris 8081 inimest ehk 22% kuu jooksul arvel olnud töötutest.

Kindlustushüvitist koondamise korral määras töötukassa oktoobris 526 inimesele. Keskmine oktoobris määratud hüvitis oli 1478 eurot ning hüvitisteks maksti kokku üle 721 tuhande eurot.

Tööandja maksejõuetuse hüvitise määras töötukassa oktoobris 195 inimesele. Keskmine määratud hüvitis oli 2448 eurot ning hüvitisteks maksti oktoobris üle 493 tuhande euro.

Hetkel kuum