14. november 2013 kell 21:00

Maksuamet ei näi Autorollo revisjonis õiglasena

Maksu- ja tolliamet alustas juunis keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannuse isale Väino Pentusele kuulunud OÜ Autorollo pankrotieelsete tehingute kontrollimist, kuid lõpetas sel nädalal revisjoni tulemusteta.

Maksuameti tegevus mitte ainult ei pea olema õiglane ja erapooletu, vaid ka näima sellisena. Keskkonnaministrit ja tema Reformierakonda kuuluvat abikaasat Rain Rosimannust puudutavas kaasuses ei näi aga maksuamet õiglane ja erapooletu.

Nimelt läks Autorollo üle ettevõttele Autohills, mis tegutseb praeguseni nime all Rekka Veli. Kummaline, et maksuamet põhjendas võimaliku nõude esitamisest loobumist Autorollo ning selle endise juhi ja omaniku Väino Pentuse kui eraisiku pankrotiga. Need pankrotid olid ju teada ka enne revisjoni.

Tavapraktikast erinev käitumine. Maksuamet viitab oma teates revisjoni lõpetamise kohta maksukorralduse seadusele, mille järgi on tal õigus jätta maksusumma määramata või sisse nõudmata, kui see on maksukohustuslase maksevõimetuse tõttu lootusetu. Tavapraktikas esitatakse maksunõue ettevõtte ülemineku alusel, selliseid kohtulahendeid on Eestis mitu. Maksuamet jättis nõude ses juhtumis tuvastamata, mis tähendab, et ka Autorollo vara omandanud uuel omanikul pole nõuet karta.

Maksuameti nõue võinuks tekkida põhjusel, et Autorollo kassa puudujääk oli 3,5 miljonit krooni, mis võlausaldajate kahtlustuste järgi ettevõttest fiktiivsete laenulepingutega välja viidi. Selle seotust ettevõtte majandus­tegevusega pidanuks Autorollo maksuametile tõendama. Võimalik, et see oleks kuulutatud ettevõtlusega mitteseotud kuluks, mis on aga erisoodustusena maksustatav. Ajal, mil fiktiivsed laenulepingud tagantjärele Autorollo raamatupidamisprogrammi kanti, oli firma advokaat Siim Roode kontrolli all, kes tegeles ettevõttega Keit Pentuse ja Rain Rosimannuse palvel ja kaasteadmisel.

Mais esitas keskfraktsioon rahandusminister Jürgen Ligile arupärimise Autorollo võimalike laekumata maksude kohta, viidates ette­võttest sularahas välja viidud 17 miljonile kroonile. Ühtlasi küsiti Ligilt, kas rahandusminister on andnud oma haldusalas asuvale maksuametile suuniseid Autorollo juhtumi mitteuurimiseks. “Selline küsimus on madal ja solvav. Teil ei ole vähimatki alust mind milleski sellises kahtlustada,” väitis Ligi. Küsimusele maksuameti revisjoni kohta Autorollo tehingute uurimiseks vastas Ligi, et “ma ei tea seda ega kavatsegi uurima hakata. Need on asjad, mis kuuluvad maksusaladuse alla”.

Revideerima oleks pidanud lõpuni. Äripäeval pole andmeid, et Ligi oleks maksuametile Autorollo kohta suuniseid andnud. Samuti ei saa me väita, et amet otsustas omal initsiatiivil võimupartei juhtidele mitte tüli teha, lõpetades revisjoni maksunõuet esitamata. Ent varasem praktika sellistes juhtumites on olnud lõviosas teistsugune ja see tekitab küsimusi ameti motivatsioonis. Nagu ütles Autorollo pankrotihaldur Martin Krupp, olnuks just maksuametil enne ettevõtte pankrotti tehtud tehingute kontrollimisel haldurist rohkem võimalusi. Juba ainuüksi õiglase ja erapooletuna näimise pärast oleks maksuamet pidanud selle poliitiliselt tundliku juhtumi puhul revisjoniga minema nii kaugele kui võimalik.

Hetkel kuum