Sirje Rank • 4. detsember 2015 kell 10:12

Taani lõi uue maksukoormuse rekordi

Taani patrioot  Foto: Scanpix/Reuters

Esimese arenenud riigina on Taanis maksutulude osakaal SKPst ületanud 50% piiri, selgub Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni OECD värskest ülevaatest liikmesriikide maksutrendidest.

Möödunud aastal kasvas maksukoormus Taanis 50,9%-le, mis on rekord 1965. aastast, mil OECD oma võrdlusi koostama hakkas. Järgnevad Prantsusmaa ja Belgia, kus maksukoormuse tase oli vastavalt 45,2% ja 44,7%.

Eesti maksukoormus oli  selles võrdluses 32,9% ning Eestit nimetatakse ära riikide hulgas, kus maksukoormuse tõus oli eelnenud aastaga võrreldes üks suuremaid.

Rahandusministeerium põhjendas, et maksukoormus on tõusnud, kuna maksu- ja tolliamet kogub maksud paremini kokku. Kui samade määrade juures makse paremini koguda ja tulude kasv on kiirem kui SKP kasv, kasvab ka maksutulu suhtena SKPsse. Selgitavat kannet saab lugeda rahandusministeeriumi blogis.

Taanis on maksukoormuse rekordi taga muu hulgas muudatused pensionide maksustamises.

Maksukoormus rekordtasemel

Keskmine maksukoormus oli OECD riikides oli mullu 34,4%, mis on rekordiline tase andmete kõrvutamise algusest ning märgib eelnenud aastaga võrreldes 0,2 protsendipunkti suurust tõusu. Alates 2009. aastast on keskmine maksukoormus OECD riikides pidevalt ülespoole tiksunud. 30 andmed esitanud riigis tõusis maksukoormus 16 ja kahanes 14 riigis.

Selle taga on hulk tegureid, kuid peamise panuse on andnud kasvanud laekumised tarbimismaksudest ja üksikisiku tuludelt, mis kokku moodustavad tõusust kaks kolmandikku.

Raport toobki trendina välja, et ettevõtte tulumaksu osa OECD riikides on kriisi järel langenud.

„Ettevõtjatest maksumaksjad leiavad jätkuvalt viise, kuidas vähem makse maksta, arved jäävad üksikisikute maksta,“ ütles OECD maksupoliitika ja administratsiooni keskuse direktor Pascal Saint-Amans. „Enamik maksutõuse kriisist alates on langenud üksikisikute õlule kas kõrgema sotsiaalmaksu, käibemaksu või tulumaksu näol. See rõhutab veel kord, kui olulised on jõupingutused selle nimel, et ka ettevõtted maksudest õiglase osa tasuksid.“

Keskmised laekumised ettevõtete tulude maksustamisest osakaaluna SKPs kahanesid ajavahemikul 2007–2014 3,6 protsendilt 2,8%-le. Eestis oli see näitaja aastal 2013 1,7%, võrreldes näiteks 2,4%ga Soomes. Osakaaluna kogu maksutuludes olid Eesti ja Soome näitajad vastavalt 5,5% ja 5,4%. Suhteliselt sarnane oli näit ka üldist maksukoormuse rekordit hoidvas Taanis.

Maksutulud üksikisikute tuludelt kasvasid samal perioodil 8,8 protsendilt 8,9%-le ja laekumised käibemaksust 6,5 protsendilt 6,8%-le.

Eestis moodustas üksiksiku tulumaks 2013. aasta maksutuludest 17,3%, Taanis ja Soomes võrdluseks vastavalt 54,8% ja 29,3%. Sotsiaalmaks moodustas Taani maksutuludest 0,2%, Eestis 34,8% ja Soomes 28,9%. Kaupade ja teenuste maksustamiselt saadud tulu osakaal kogu maksutulus oli Eestis 41%. Varamaksude osakaal riigi maksutuludes oli OECD riikidest üle 10% vaid Suurbritannias, Kanadas, Koreas ja USAs. Eestis oli nende tulude osakaal kogu maksutulus 1%.

Hetkel kuum