Äripäev • 20. oktoober 2017 kell 8:26

Soome teeb lõpu kahtlastele kinnisvaratehingutele

maja  Foto: Raul Mee

Peagi saavad Soome ametnikud suurema voli kontrollida kinnisvaratehinguid, mis on tehtud strateegiliste objektide läheduses, vahendab Soome rahvusringhääling Yle.

Põhjanaabritel on valmimisjärgus seadus, mis piirab välismaalastele kinnisvara ostu-müüki: see annab võimudele loa konfiskeerida riigi kasuks kinnistuid, mis asuvad näiteks sõjaliste objektide või sõjaliste õppuste läbiviimiskohtade läheduses.

Eelnõu jõuab valitsuse töölauale tuleva aasta mais. See tagab sisejulgeolekuametnikele võimaluse uurida põhjalikumalt strateegiliselt oluliste objektide läheduses tehtavaid kinnisvaratehinguid. Seaduse sünniks andis tõuke soomlaste mure selle pärast, et viimastel aastatel on välismaa kodanike valdusse läinud hulk strateegiliste objektide vahetus naabruses asuvaid kinnisvaraobjekte. Samuti on müüdud mitu vana piirivalvepunkti, aga ka elektrijaamade ja mobiilimastide läheduses asuvat maad.

Uus seadus annab kaitsejõududele, piirivalvele, julgeolekupolitseile ja tolliametile voli kontrollida, kes omandab selliste objektide lähedusse kinnisvara ja kui ilmneb, et toimub midagi kahtlast, annab seadus loa tehingusse sekkuda, vahendas Yle. Seadus annab riigile kõnealuste objektide puhul ka eelisostuloa või väljaostuõiguse, kui tehing on juba sõlmitud.

Idanaaber testib soomlaste närve

Eelmisel aastal esitles Soome riiginõukogu julgeolekukomitee nimekirja uutest hübriidsõja ilmingutest, mille seas olid näiteks migrantide üle piiri saatmine, infosõda ja strateegiliste objektide lähedusse kinnistute ostmine. Nimekirja koostamisel oli abiks info, mida kaitseministeeriumi töögrupp maatehinguid uurides kogus. Kaitseministeeriumi eksperdid andsid valitsusele soovituse seada strateegiliste ja kaitseobjektide läheduses asuvatele maatükkidele riigi eelisostuõigus. Seejärel asuski justiitsministeerium seda seaduseprojekti ette valmistama.

Nimelt selgus maatehinguid uurides, et venemaalased on ostnud Soomes kinnisvara sõjaväeosade ja polügoonide ning kaitsejõudude relvaladude ja lennuväljade lähedusse. Samuti on läinud venemaalaste omandusse endised piirivalvekompleksid Soome idapiiril. Täpset välismaalaste kätte liikunud kinnisvaratehingute hulka ei avalikustatud.

Soome meedias sõna võtnud sõjaväelaste hinnangul testib Venemaa ühtlasi ka Soome võimude võimekust – Soome idapiiril olukorda destabiliseerides saab koguda hübriidsõjas väärt informatsiooni. Näiteks on oluline tavaliste kodanike meeleolusid monitoorides teada ette nende reaktsioone ja käitumist.

Hetkel kuum