Äripäev • 29. november 2017 kell 3:00

Tallinna raad, tehke oma tallid puhtaks!

Foto: Anti Veermaa

Vanade klassivendade kasulikud tehingud ei tohi üles kaaluda linlaste ootust ausale ja läbipaistvale linnajuhtimisele.

Tallinn rajab linlastele ajutisi spordisaale, kulutab miljoneid. Vajalikud kilehallid tarnib aga järjekindlalt linna spordiameti juhi endine klassivend, kelle firma ainus teadaolev klient ongi Tallinna linn. Kokkusattumus? Võibolla tõesti. Aga pigem siiski mitte.

Äripäev leiab, et avaliku võimu teostamine peab mitte üksnes aus olema, vaid ka aus näima. Linna juhtimise aususe ja läbipaistvuse tagamine ei ole vaid õguskaitseorganite pärusmaa, eelkõige peavad selle eest hea seisma linnajuhid.

Tallinna keskerakondliku linnavalitsemise ajaloos on mitmeid korruptsiooniga seotud peatükke. Tasub vaid meenutada Ivo Parbust, Elmar Seppa, Mati Songiseppa, Vello Lõugast, Allar Oviiri, Kaimo Järvikut ja teisi. Kui nimetada üksnes korruptsioonikuritegudes süüdi mõistetud linnaametnikke. Linnaga erinevatel aegadel asju ajanud ettevõtjad võiksid kindlasti seda nimekirja veel mitme nimega pikendada.

Need on kõik nimed minevikust, valdavalt ajast, mil linnavalitsust juhtis raudse käega veel Edgar Savisaar, kes täna ka ise altkäemaksu võtmises kahtlustatavana kohtu all. Äripäeva veergudele jõudnud Tallinna noorsoo- ja spordiameti tellimusel ameti juhi vana sõbra rajatud sisehallide loo valguses jääb mulje, et bütsanstliku linnajuhtimise ajastu ei ole kahjuks koos Savisaare taandumisega läbi saanud.

Vanade klassivendade vaheline sõprus on tore asi. Ei ole midagi taunitavat selles, kui vanad sõbrad koos aega veedavad, jalgpalli vaatavad ja vanu aegu meenutavad. Midagi halba ei ole isegi selles, kui nad otsustavad koos äri ajada. Kuni nad teevad seda oma raha eest. Kui aga vana sõpruse tulemusena hakkab klassivendade taskuid täitma maksumaksja raha, on asi halb.

Kas siin on tegemist kuriteoga? Sellele saab vastuse anda kohus, kui see asi peaks kunagi nii kaugele jõudma. Kas siin on aga tegemist Tallinna mainet kahjustava tegevusega – kahtlemata. Sellised vanade sõprade vahelised tehingud ei jäta muljet ausast ja läbipaistvast asjaajamisest.

Arvestades mitmeid varem uudisekünnise ületanud Tallinna linnavalitsuse kõrgete ametnikega seotud korruptiivseid tehinguid, peaks tänased linnajuhid olema korruptsioonilõhnalise tegevuse suhtes eriti tähelepanelikud.

Lisaks linnaametnikele heidavad sellised juhtumid halba varju ka kõigile linnaga asju ajavatele ärimeestele. „Kellele sa selle lepingu eest maksma pidid?“ on küllap ebamugav küsimus igale ettevõtjale, isegi kui see on esitatud naljaga pooleks. Hea maine huvides on lihtsam linnaga võimalikult vähem pistmist omada.

Tallid puhtaks!

Tallinlased väärivad ausat ja ausana näivat linnavalitsust. On linnajuhtide ülesanne linnavalitsuse maine korruptsiooniplekkidest vabastada. Kindlasti ei ole paljude aastate jooksul täitunud Augeiase tallide sõnnikust tühjendamine lihtne ülesanne, kuid puhastusest ei ole pääsu. Erinevalt muinasvägilasest ei pea tänased linnajuhid selle tööga ka ühe päevaga hakkama saama, küll aga tuleks koheselt piir panna edasisele linna maine reostamisele.

Äripäev ootab Tallinna linnajuhtidelt selget seisukohavõttu, kas ühe linnaametniku vastastikku kasulik sõprus vana klassivennaga kaalub üles linlaste õigustatud ootuse ausale ja läbipaistvale asjaajamisele.

Hetkel kuum