6. juuni 1996 kell 22:00

Milline on ettevõtte kontroll?

Erastamisagentuuri kont-roll garantiide täitmise kohta viidi läbi meil esimest korda aasta alguses märtsis. Tulenevalt riigi osalusest on juhatuses ka pidevalt üks erastamisagentuuri töötaja, kellel on ülevaade olemas.

Meie puhul on kohustused lapsikult väikesed. Investeeringute garantii oli kolme aasta peale 20 miljonit krooni, minu arvates nii vähe pole võimalik investeerida. Tegelikult me investeerime iga aasta umbes 30 miljonit krooni. Ka töötajate arvu ei saa me lasta nii alla, kui näeb ette garantiikohustus (2000 töötajat). Kohustuste täitmine ei ole meie jaoks mingi probleem.

Kahe esimese aasta tule-mused garantiide täitmise osas on positiivsed. Investeerimiskohustus oli meil 4 miljonit esimesel aastal ja 6 teisel aastal, tegelikult investeerisime 5 ja 8 miljonit krooni, kolmandaks aastaks jääb täita viiemiljoniline kohustus. Tööhõive osas oli kohustus 1100 inimest ja meil oli tööl 1103.

Kohustused koormavad ettevõtet väga, nende nõudmine on arusaamatu. Tööhõivekohustus Tallinna lõikes on kunstlik. Tallinna linnavalitsus nõuab töötajate arvu korrigeerimise eest kolm miinimumpalka inimese pealt. See on üsna väljapressimise moodi.

Vastavalt lepingule peab ettevõtte uus omanik meid informeerima temapoolsest lepingu täitmisest jooksvalt ja kord aastas on koosolek, kus kõiki neid dokumente hinnatakse. Vajadusel käivad ka meie inimesed kohapeal kontrollimas. Arvan, et selline kontroll on piisav.

Kõikide näitajate -- ostu, tööhõive, investeeringute jne -- täitmine on rahuldaval tasemel. Maksmised üle 90 protsendi, investeeringud ja tööhõive on keskeltläbi poolteisekordselt ületanud ostjate võetud kohustusi.

Lepingu mittetäitmise puhuks on olemas panga garantii. Sama summa, mis oleks tulnud investeerida, tuleb meile tasuda. Mõnikord on summa ka suurem, osas lepingutes koguni 125 protsenti kohustusest.

Kui ettevõte meile ei maksa, siis võime lisaks pangagarantiile kasutada teisi menetlusi, näiteks täitevameti või pankrotimenetluse kaudu.

Teoreetiliselt on võimalik erastamisotsust tagasi pöörata, aga erastada tuleks ikkagi ainult üks kord ja kui uus omanik toime ei tule, peaks järgnema pankrot.

Erastamisagentuur on osalenud pankrotimenetlustes, olles nendes võlausaldajaks. Agentuur on teinud pankrotihoiatusi, kuid algatanud oleme ainult ühe korra -- ABTga seotud pankrotiprotsessi.

Pankrottide arv erastatud ettevõtete koguhulgas on üle ootuste väike.

Loogiliselt järeldades võib olukord halveneda, aga võib ka mitte.

Meis on kõige rohkem kahtlusi tekitanud sellised juhtumid, kui ettevõtte ostjaks on olnud ettevõtte senine juhtkond, kes on lihtsalt ilma selge äriplaanita üle pakkuda üritanud.

Hetkel kuum