26. juuni 1996 kell 22:00

Eesti ärimehed missioonil USAs

Teisipäeval korraldas Baltic Foundation New Yorgis vastuvõtu, kus osales ligikaudu 80 inimest, rääkis Promann. Vastuvõtu eesmärk oli tutvustada potentsiaalsetele investoritele uusi kasvupiirkondi.

Sama päeva pärastlõunal peeti Citybankis investeerimiskonverents, kus Eestit olid tutvustamas esindaja ÜRO juures Trivimi Vellis-te ja välisinvesteeringute agentuuri direktor Jüri Sakkeus.

Eesti USA majandusnõuniku Andres Tringi sõnul olid investeerimiskonverentsil ülekaalukalt esindatud fi-nantsinstitutsioonide esindajad.

Põhilised küsimused puudutasid Eesti investeerimiskliimat, maksusüsteemi, seadusandlust ja kuritegevust, lausus Trink.

Konverentsil osalenud USA ärimehed vaatlesid Baltimaid kui ühtset tervikut, eriti on nad huvitatud vabakauban-duslepingu kiirest rakendu-misest kolme Balti riigi vahel, kommenteeris Ants Promann investeerimiskonve-rentsi.

Samas esitles Leedu oma majandust hoopis erinevana Eesti ja Läti omast, mida iseloomustavad kõrgemad tollipiirangud, jätkas Promann.

Andres Tringi sõnul toimus eile kaks ärilõunat ka Washingtoni ärimeestega. Eesti majandusdelegatsiooni kuuluvad lisaks Jüri Sakkeu-sele ja Ants Promanile ka RASi Kiviter peadirektor Jüri Soone.

Presidendi kantselei ma-jandusnõuniku Urmas Polli sõnul oli Eesti äridelegatsiooni suuruseks planeeritud neli kuni viis inimest, kuid Eesti ärimeeste huvi oli oodatust väiksem.

Hetkel kuum