9. september 1996 kell 22:00

Autojuht vastutab TIR-vihiku eest

Kuna TIR-märkmiku kasutamisel on tegemist kuni 50 000 dollari suuruse garantiiga tollimaksude tasumiseks, annab Eesti rahvusvaheliste autovedajate assotsiatsioon oma teatmikes alati TIR-vihikuga ümberkäimisjuhiseid.

Kauba transpordi ajal vastutab TIR-vihiku eest autojuht. Seetõttu ei tohi ta kunagi anda vihikut mõne teise isiku kätte. Enne väljasõitu peab ta veenduma, et tal on sõiduks (mõlemas suunas) vajalik arv vihikuid. Kontrollida tuleb ka vihiku kehtivusaega. Enne veetava veose manifesti sissekannete õigsuse kontrollimist ei ole autojuhil soovitav kirjutada oma allkirja TIR-vihikusse. TIR-vihiku kaanel olevatesse punktidesse 1, 2, 3 ja 4 hiljem enam muudatusi teha ei tohi. Vihikus võib parandusi teha vaid ettevõtte ja tolliasutuse eelneval nõusolekul.

Sõidu ajal tuleb TIR-vihik esitada igas tollipunktis (lähtepunktis, läbitavas punktis ja sihtpunktis). Tolliametnikud peavad TIR-vihiku vormistama kehtiva korra järgi (kuupäev, allkiri ja registreerimisnumbriga pitsat). Tolli esindajata ei tohi lubada veoseruumi plommi maha võtta. Sõidu ajal toimunud avarii või mõne muu juhtumi korral peab täitma protokolli TIR-vihiku viimasel leheküljel.

Kindlasti on vaja kinni pidada tolliametnike määratud marsruudist ja kellaaegadest.

Sihtpunktis tuleb esitada TIR-vihik sihtpunkti tollile vormistamiseks, pärast vormistamist küsida vihik tagasi. Keeldumisel nõuda tolliametnikult TIR-vihiku viimase lehe rebitavat osa. Rebitava lehe peab tolliametnik kinnitama oma pitsatiga.

Tolliametnikega arusaamatuste tekkimisel on autojuhil mõistlik oma firma esindajatega ühendust võtta.

Hetkel kuum